Programmeren 5
Home

Programmeren 5

VOS realisatie fase
VOS realisatie back-end
en model

Programmeren 5

VOS - Realisatie back-end en model

Doelstelling

 1. We gaan ervan uit dat je de definitie- en ontwerpfase van de Veilig op school Cordova app hebt doorlopen: Programmeren 5 VOS definitie - ontwerp - realisatie CSS.
 2. Na deze les:
  1. weet je hoe je gegevens kunt opslaan aan client-side in JavaScript;
  2. kan je een ERD omzetten naar json;
  3. besef je dat je gegevens niet kan beveiligen aan client side;
  4. weet je hoe je promises kan gebruiken om de ajax bibliotheek te moderniseren zodat je 'propere' geneste requests kan maken;
  5. gebruik je geneste requests om de databestanden één na één in te lezen en datastructuren te initialiseren (je moet bijvoorbeeld eerst de positie bepalen vooraleer je kan weten in welke organisatie de gebruiker zich bevindt);
  6. kan je het adapter patroon in JavaScript implementeren;
  7. kan je data-driven webpagina's maken gebaseerd op data in een array;

Leerpad

De Veilig op school (VOS) applicatie

 1. definitiefase
 2. ontwerpfase
 3. realisatie fase:
  1. Ik ga ervan uit dat Cordova reeds geïnstalleerd is (Een Cordova app maken)
  2. Voorbeeld van CSS en HTML op mijn Cloud9 workspace in de map vos.
  3. De custom icon fonts vind je in de css/font map.
  4. Aderinokun, An Overview of Client-Side Storage, Dec 13, 2016
  5. VOS ERD en omzetting naar JSON (de JSON bestanden staan in de map vos/data van mijn workspace op Cloud9)
  6. Het adapter patroon implementeren in JS
  7. Een moderne Ajax klasse
  8. JSON - Data ophalen uit lokale JSON bestanden
  9. VOS - Model initialiseren.

Opdracht

 1. Zorg ervoor dat je de code om de JSON bestanden in te lezen en het model te initialiseren in je VOS Cordova project hebt geïntegreerd in je project.
 2. Synchroniseer alleen de WWW map met Bitbucket en Cloud9. In de commit message staat: "VOS back-end en model".
 3. Stuur een tekstbestand door via onderstaande link met een link naar Cloud9 en Bitbucket.
 4. Installeer de app op je toestel (deadline voor dit onderdeel is dag van het examen).

JI
2018-11-17 13:09:20