Een moderne ajax bibliotheek
Home

Titel

Een moderne ajax bibliotheek

We hebben al een Ajax klasse gemaakt in een Ajax bibliotheek. De bibliotheek volstond voor één enkele ajax call tegelijk maar voldeed niet voor geneste ajax call's. Dat gaan we nu verbeteren door gebruik te maken van promises. Daarnaast gaan we de GET, PUT, POST en DELETE volgends het adapter pattern implementeren.

Bron

 1. MDN, Promise
 2. MDN, Oude versie Promise
 3. Jake Archibald, JavaScript Promises: an Introduction, 16 december 2016

Inleiding

Met de moderne versie van de Ajax bibliotheek willen we verschillende ajax call's kunnen nesten zodat de tweede call niet wordt uitgevoerd vooraleer de eerste is afgewerkt. Dit is nodig wanneer het resultaat van de eerste call door de tweede gebruikt wordt.

Code

De code vanop MDN is lichtjes aangepast zodat we opeenvolgende then's kunnen chainen.

Er is niets mysterieus aan het gebruik van $ in JavaScript. $ Is gewoon een geldige JavaScript identifier. Identifiers in JavaScript kunnen hoofd- en kleine letters, cijfers en _ en $ bevatten.

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Adapter pattern</title>
  <script>
    // A-> $http function is implemented in order to follow the standard Adapter pattern
    function $http(url) {

      // A small example of object
      var core = {

        // Method that performs the ajax request
        ajax: function(method, url, args) {

          // Creating a promise
          var promise = new Promise(function(resolve, reject) {

            // Instantiates the XMLHttpRequest
            var client = new XMLHttpRequest();
            var uri = url;

            if (args && (method === 'POST' || method === 'PUT')) {
              uri += '?';
              var argcount = 0;
              for (var key in args) {
                if (args.hasOwnProperty(key)) {
                  if (argcount++) {
                    uri += '&';
                  }
                  uri += encodeURIComponent(key) + '=' + encodeURIComponent(args[key]);
                }
              }
            }

            client.open(method, uri);
            client.send();

            client.onload = function() {
              if (this.status == 200) {
                // Performs the function "resolve" when this.status is equal to 200
                resolve(this.response);
              }
              else {
                // Performs the function "reject" when this.status is different than 200
                // je toont alleen de this.responseText in de ontwikkelingsfase
                // niet in de productiefase
                reject(this.statusText + this.responseText);
              }
            };
            client.onerror = function() {
              reject(this.statusText);
            };
          });

          // Return the promise
          return promise;
        }
      };

      // Adapter pattern
      return {
        'get': function(args) {
          return core.ajax('GET', url, args);
        },
        'post': function(args) {
          return core.ajax('POST', url, args);
        },
        'put': function(args) {
          return core.ajax('PUT', url, args);
        },
        'delete': function(args) {
          return core.ajax('DELETE', url, args);
        }
      };
    };
    // End A

    // B-> Here you define its functions and its payload
    var payload = {
      'topic': 'js',
      'q': 'Promise'
    };

    var callback = {
      success: function(data) {
        var pre = document.createElement('PRE');
        var t = document.createTextNode(data);
        pre.appendChild(t);
        document.body.appendChild(pre);
      },
      error: function(data) {
        var pre = document.createElement('PRE');
        var t = document.createTextNode('<b>' + 2 + '</b> error ' + data);
        pre.appendChild(t);
        document.body.appendChild(pre);
      }
    };
    // End B

    window.onload = function() {
      // Executes the method call
      $http('data/procedureList.json')
        .get(payload)
        .then(function(data) {
          callback.success(data);
          return $http('data/organisationList.json').get(payload);
        })
        .catch(callback.error)
        .then(function(data) {
          callback.success(data);
        })
        .catch(callback.error);
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>

JI
2021-11-18 08:57:05