Overzicht scripts na les 4 rond DML
Home

Overzicht scripts na les 4 rond DML

Op dit ogenblik zou je volgende reeks scripts moeten hebben. De scripts die tijdens deze les zijn toegevoegd, zijn aangeduid. Kijk terug naar de theorie als je ergens moeite mee hebt en zorg ervoor dat je scripts onderstaande nummering volgen!

bestandsnaamactie
0001__CreateDB.sqlaanmaken van de lege databank ModernWays
0002__CreateBoeken.sqlaanmaken van de tabel Boeken volgens instructies
0003__CreatePostcodes.sqlaanmaken van de tabel Postcodes volgens instructies
0004__AlterPostcodesDropPlaats.sqlverwijderen van de kolom Plaats uit de tabel Postcodes
0005__AlterPostcodesAddPlaats.sqlherstellen van de kolom Plaats in de tabel Postcodes
0006__AlterPostcodesChangeNotNull.sqlwijzigen van de kolom Plaats: NOT NULL toevoegen als constraint
0007__AlterPostcodesChangeNull.sqlwijzigen van de kolom Plaats: NOT NULL weglaten als constraint
0008__DropPostcodes.sqlverwijderen van de volledige tabel Postcodes
0009__DropDB.sqlverwijderen van de volledige database ModernWays
0010__CreateDB.sqlherstellen van de database ModernWays (zoals in script 1)
0011__CreateBoeken.sqlherstellen van de tabel Boeken (zoals in script 2)
0012__CreatePostcodes.sqlherstellen van de tabel Postcodes (zoals in script 3)
0013__AlterBoekenSeveralChanges.sql Aanpassen van de tabel Boeken: je tabel moet dezelfde zijn als deze, maar gebruik ALTER in plaats van CREATE
0014__AlterBoekenAddCategory.sql kolom Categorie toevoegen volgens instructies
0015__CalibrateDB.sqlgegeven
0016__BoekenInsertMultiple.sqlvoegt twee eerste boeken onder gele tekst op deze pagina in (met auteurs Ijsseling en Van Sluis). Let op: je moet de syntax wat aanpassen!
0017__BoekenAlterAutoIncrementId.sqlgegeven
0018__PostcodesInsertMultiple.sqlvoegt Mechelen en Leuven toe aan tabel Postcodes
0019__PostcodesSelect.sqltoont alle postcodes (d.w.z. combinaties van 4 cijfers) uit de tabel Postcodes
0020__BoekenSelectUitgeverij.sqltoont alle uitgeverijen, alfabetisch geordend volgens locatie
0021__BoekenSelectCode.sqltoont een code per boek, namelijk {eerste letter voornaam}{eerste letter familienaam}-{laatste 2 cijfers datum van uitgave}, bijvoorbeeld VN-19
0022__CalibrateDB.sqlgegeven
0023__BoekenInsertMultiple.sqlgegeven
0024__BoekenUpdateMultipleFields.sqlpast alle boeken in de categorie “Filosofie” aan zodat de commentaar “BOEIEND!” is en de stad “Amsterdam” is
0025__BoekenDelete.sqlverwijdert data voor auteurs met familienaam Bloch of Gowers (exact zo geschreven, met zelfde gebruik van hoofdletters en kleine letters)
0026__BoekenSelect.sqltoont alle auteurs van wiskundeboeken
0027__BoekenSelect.sqltoont alle boeken die over linguistiek gaan of die Jef “Een goed boek” vindt
0028__BoekenSelect.sqltoont alle boeken over wiskunde die niet geschreven zijn door Gowers (exact zo geschreven), geordend volgens verschijningsdatum
0029__BoekenDelete.sqlwist alle boeken die “Een goed boek” zijn of over “Geschiedenis” gaan, maar niet de goede boeken die ook over geschiedenis gaan, met vijf logische operatoren
0030__BoekenInsert.sqlherstelt de boeken die gewist zijn door het vorige script door ze terug in te voegen
0031__BoekenDelete.sqlwist al deze boeken opnieuw, maar met één logische operator in plaats van vijf
0032__BoekenSelectSteden.sqltoont alle steden waar boeken zijn uitgegeven precies één keer (tip: gebruik GROUP BY)
0033__BoekenSelectBoekenPerStad.sqltoont het aantal boeken per stad (tip: gebruik GROUP BY en de aggregaatfunctie COUNT)
0034__BoekenSelectJaarPerCategorie.sqltoont het jaar waarin het recentste boek van elke categorie is uitgegeven (tip: hier heb je een andere aggregaatfunctie nodig)
0035__BoekenSelectAuteurs.sqltoont familienamen van alle auteurs van minstens 2 boeken
0036__BoekenSelectCategorie.sqltoont categorieën met gemiddelde verschijningsdatum na 1987
0037__CalibrateDB.sqlhier gegeven
0038__BoekenSelectCeline.sqluitgelegd op de pagina rond vergelijkingsoperatoren
0039__BoekenSelectFamilienaamB.sqluitgelegd op de pagina rond vergelijkingsoperatoren
0040__BoekenSelect.sqluitgelegd op de pagina rond vergelijkingsoperatoren
0041__BoekenInsert.sqluitgelegd op de pagina rond vergelijkingsoperatoren
0042__BoekenSelect.sqluitgelegd op de pagina rond vergelijkingsoperatoren
0043__BoekenSelect.sqluitgelegd op de pagina rond vergelijkingsoperatoren
0044__BoekenSelect.sqluitgelegd op de pagina rond vergelijkingsoperatoren
0045__BoekenSelect.sqluitgelegd op de pagina rond vergelijkingsoperatoren
0046__BoekenSelect.sqluitgelegd op de pagina rond ORDER BY
0047__BoekenSelect.sqluitgelegd op de pagina rond ORDER BY
0048__BoekenSelectLike.sqluitgelegd op de pagina rond LIKE
0049__BoekenSelectLike.sqluitgelegd op de pagina rond LIKE
0050__BoekenSelectLikeNineties.sqluitgelegd op de pagina rond LIKE
VN
2019-03-22 16:19:02