MySQL Een Postcodes tabel maken
Home

MySQL Een Postcodes tabel maken

MySQL Een Postcodes tabel maken

Een tabel maken doe je met het CREATE commando, dat een DDL commando is.

Het Entity Relationship diagram

We gebruiken het volgende ER diagram als vertrekpunt:

ERD Postcodes
ERD Postcodes

Het logisch model

Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Code Code SELECTX NO NO CHAR 4 NO NO YES NA NA NA YES SELECT NA NA NA NA
Plaats Plaats SELECTX NO NO CHAR 120 YES YES NO NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Localite Localite SELECTX NO NO CHAR 120 YES YES NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
Provincie Provincie SELECTX NO NO CHAR 120 YES YES NO NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Province
Province
SELECTX NO NO CHAR 120 YES YES NO NA NA NA NO SELECT NA NA NA NA

Opdracht

 1. Maak een tabel voor de Belgische postcodes met de naam Postcodes en volg de instructies van het logisch model.
 2. Vereiste kolommen:
  1. Code
  2. Plaats
  3. Localite (en niet localité)
  4. Provincie
  5. Province
 3. De naam van de tabel moet Postcodes zijn en de kolomnamen moeten benoemd worden zoals hierboven is aangegeven.
 4. Zet de kolommen in dezelfde volgorde als hierboven.
 5. Vergeet niet te testen als de tabel al bestaat.
 6. Sla de script op in een bestand met de naam PostcodesCreate.sql.

JI
2018-02-04 14:14:13