Webtechnologie
Home

Webtechnologie

Je gerief gebruiken
Aan de slag met je gerief

Webtechnologie

Aan de slag met je gerief

Doelstelling

 1. Het gerief, dat we hebben klaargezet in les 1, gaan we leren gebruiken.
  1. Lokaal ontwikkelen
  2. Synchroniseren met BitBucket en Cloud9
 2. Je maakt een functionele beschrijving van je website, die je als eindwerk voor deze module moet maken.

Hoorcollege 1:00

 1. Leren werken met GIT (geen vertakkingen)

Thuiswerken 4:00

 1. herhaling: Leren werken met GIT (geen vertakkingen)
 2. filmpjes:
  1. Git en Cloud9 Regelmatige backups maken
  2. Git en Cloud9 Deel II
  3. Git en Cloud9 Deel I
  4. Git Remote gebruiken.
  5. Git installeren en lokaal gebruiken.
 3. Opdracht
  1. Installeer lokaal op je computer:
   1. Visual Studio of Visual Code. Als met een Mac werkt installeer je best Visual Code.
   2. Git
  2. Lokaal een .gitignore bestand maken om Visual Studio mappen en bestanden te negeren.
  3. Synchroniseer je lokale rootmap map met Bitbucket. Zorg ervoor dat je eerst Bitbucket met Cloud9 gesynchroniseerd hebt.
  4. Maak de oefeningen uit het lesmateriaal lokaal.
  5. Maak een Word bestand met de naam MultiMediaJI (gebruik je eigen initialen).
  6. Maak een korte beschrijving van de inhoud of onderwerp van de website zal zijn voor de eindopdracht. De inhoud of het onderwerp kies je zelf maar de hoe de website er uitziet wordt door mij verplicht opgelegd. M.a.w. voor de indeling en opmaak volg je strict de door mij opgelegde regels. Je mag het onderwerp nog altijd tijdens de module wijzigen.
  7. Plaats dat Wordbestand in de map multimedia/doc.
  8. Sla de wijzigingen op in je lokale repo met als commit bericht "Les Aan de slag met je gerief final".
  9. Synchroniseer eerst met Bitbucket en dan met Cloud9.

Practicum 2:00

 1. De opdracht initialiseren
 2. Feedback

JI
2019-05-19 12:54:49