Programmeren 5<br /> <span style="color: red;">Les 4</span>
Home

Programmeren 5
Les 4

MySQL logo
MySQL logo

Programmeren 5
Les 4

27 september 2017

MySQL

Doelstelling

In de school heb je tot nu toe gewerkt met MsSql van Microsoft. In deze module leren we werken met een ander populair platform, namelijk MySQL.

Na deze les weet je hoe je:

 • MySQL op Cloud9 installeert en gebruikt;
 • MySQL en MySQL Workbench op je computer installeert en gebruikt;
 • een connectie maakt vanuit je MySQL Workbench:
  • met de lokale MySQL server;
  • met een remote MySQL server
 • een tabel creëert in MySQL;
 • stored prcoedures schrijft voor de CRUD operaties:
  • één rij selecteren op basis van een of meerdere criteria (Id, Voornaam en Familienaam, enz);
  • alle rijen selecteren;
  • een nieuwe rij toevoegen aan een tabel;
  • een rij in een tabel updaten;
  • een rij in een tabel deleten;
 • de stored procedures gebruikt vanuit de MySQL Workbench;

Stappenplan

 1. Beginnen met MySQL op Cloud9
  1. ga naar rootmap en yp achtereenvolgens
   1. sudo apt-get update
   2. sudo mysql-ctl install
   3. sudo phpmyadmin-ctl install
   4. mysql-ctl start
   5. mysql -u gebruikersnaam
  2. Je kan inloggen op: https://jefinghelbrecht-15216-jefinghelbrecht.c9users.io/phpmyadmin met
   1. blank password
   2. Username: gebruikersnaam
 2. Beginnen met MySQL, downloaden en installeren
 3. De MySQL Workbench in gebruik nemen:
  1. Connecteren met een lokale MySQL server vanuit MySQL Workbench
  2. Connecteren met een remote MySQL server vanuit MySQL Workbench
  3. Ik ben niet verantwoordelijk voor jullie gegevens op de remote MySQL server. Als de gegevens beschadigd of vernietigd worden is dat jullie verantwoordelijkheid. Daarom is het aan te raden steeds een backup van je data te maken met behulp van de Server->Data Export optie op het hoofdmenu van de MySQL Workbench!
  4. Fric-frac Domein model
  5. Fric-frac Data Definition Language
  6. Fric-frac Data Manipulation Language

Opdracht

 1. Installeer de MySQL server en de Workbench lokaal op je computer.
 2. Maak twee verbindingen in je Workbench:
  1. Lokaal
  2. Met de MySQL server van de school. Jullie krijgen van mij een gebruikersnaam, een paswoord en de naam van de database.
 3. Creëer de tabel met de naam EventTopic volgens het schema dat is opgegeven in Fric-frac Event Calendar logisch model.
 4. Maak dezelfde stored procedures als diegene die we in de les gemaakt hebben voor de tabel EventCategory tabel (Fric-frac MySQL DML EventCategory).
 5. Insert met de EventTopicInsert stored procedure de volgende waarden:
  1. Auto, Boat & Air
  2. Business & Professional
  3. Charities & Causes
  4. Community & Culture
  5. Family & Education
  6. Fashion & Beauty
  7. Film. Media & Entertainment
  8. Food & Drink
  9. Government & Politics
  10. Health & Wellness
  11. Hobbies & Special Interests
  12. Home & Lifestyle
  13. Music
  14. Other
  15. Performing& Visual Arts
  16. Religion & Spirituality
  17. Science & Technology
  18. Seasonal
  19. Sports & Fitness
  20. Travel & Outdoor
 6. Maak DML voor Event
  1. Vergeet niet de tabellen EventTopic en EventCategory te joinen
 7. Test alle stored procedures en bewaar de tests in een bestand met de naam EventTopicDMLTest.sql.
 8. Stuur via de opdrachtlink driebestanden door:
  1. EventTopicDDL.sql met daarin de script waarmee je de EventTopic tabel hebt aangemaakt.
  2. EventTopicDML.sql met de script waarmee je de DML stored procedures hebt aangemaakt.
  3. EventTopicDMLTest.sql met de testen.
  4. Deadline: 4 oktober 2017

JI
2017-11-20 14:04:30