Programmeren 5<br /> <span style="color: red;">Les 24</span>
Home

Programmeren 5
Les 24

Fric-frac realisatie MVC Core project aanmaken
Fric-frac realisatie: het model maken

Programmeren 5
Les 24

15 januari 2018

Fric-frac realisatie: het model maken

Doelstelling

 1. Zoals de MVC benaming aangeeft beginnen met het model. We baseren ons op Fric-frac Analyse om het model van de Fric-frac app te maken. Het model bestaat uit C# klassen die een OO voorstelling zijn van de tabellen en de kolommen uit de Fric-frac database.
 2. Het Entity Framework is een Object-Relational mapping-technologie (ORM), waarmee gegevens uit een relationele database kunnen worden omgezet in objecten met gegevens die door objectgeörienteerde programmeertalen gebruikt kunnen worden.
  Een belangrijke functie binnen het framework is het automatiseren van taken. Ontwikkelaars moeten niet meer zelf in hun code de conversieslag tussen database en applicatie maken. Het Entity Framework zorgt ervoor dat data op een eenduidige wijze aan de ontwikkelaar ter beschikking wordt gesteld zodat er op een abstractere manier mee gewerkt kan worden. In deze les:
  1. installeren we het Entity Framework
  2. en leren we er mee werken.
 3. We leren hoe je een model maakt vertrekkend van de Fric-frac database.
 4. We leren hoe je het gegenereerde model aanpast om validatie-regels toe te voegen.
 5. Tenslotte leer je wat migratie in EF Core is.

Leerpad

 1. Filmpje: EF Core - Fric-frac model op basis van bestaande database
 2. Ik ga ervan uit dat je het volgende reeds hebt uitgevoerd:
  1. de DDL voor Fric-frac (Fric-frac MySQL Data Definition Language).
  2. de DML voor Fric-frac (voor een voorbeeld voor één tabel zie: Fric-frac MySQL DML EventCategory).
 3. In het voorbeeld wordt er gevraagd het EF te installeren in een console project met de naam LerenWerkenMetEF. Dat hoef je niet te doen. Je installeert EF hier in het Fric-Frac project dat je reeds in een vorige les hebt gemaakt. Zorg ervoor dat je de laatste versie installeert. Dit is op heden v6.10.5. EF Core - installeren
 4. Waarom heet dit framework Entity Framework? Om daarop te kunnen antwoorden moet je het verband tussen tussen een entiteit - een begrip uit ERD - en model - een begrip uit MVC: EF Core - entiteit en model.
 5. Hoe je het model voor de Fric-Frac app maakt en dan wijzigt leer je in Fric-frac model op basis van bestaande database.

Opdracht

 1. Maak het model voor de VosAdmin back-end op basis van:
  1. VOS - ERD
  2. VOS - Logisch model
 2. De tabel maak je aan op de remote database.
  1. VOS - MySQL Data Definition Language
  2. VOS MySQL Data Manipulation Language
 3. Deze opdracht maakt deel uit van de laatste examenopdracht.
 4. Synchroniseer je lokale map met Cloud9 met behulp van link. In de commit commentaar plaats je "Les 24 VosAdmin realisatie het model maken".
 5. Deadline: dag van het examen 31 januari 2018

JI
2018-01-12 13:39:52