Programmeren 5<br /> <span style="color: red;">Les 22</span>
Home

Programmeren 5
Les 22

Het fric-frac project
Het Fric-frac project: analyse

Programmeren 5
Les 22

10 januari 2018

Het Fric-frac project: analyse

Doelstelling

Met analyse bereiden we een ICT oplossing voor een bepaald probleem voor. In de analyse kijken we eerst naar de business context waarin het probleem zich stelt en bekijken we het probleem zonder dat we al een software-product als oplossing voor ogen hebben. Vervolgens stellen we één of meerdere oplossingsscenario's voor. Hiervoor maken we een functionele analyse van het probleem en beschrijven we wat er van de software-oplossing verwacht wordt.

Tijdens de realisatie leren we enkele nieuwe technieken om vanuit C# databases aan te spreken. We leren hoe je een SQL datastructuur omzet naar een C# gegevenstructuur. Zo'n omzetting wordt ook wel een ORM genoemd, namelijk een Object Relational Mapper. Daarmee wordt bedoeld dat je gegevens in tabelstructuur moet kunnen omzetten naar objecten. Met een rij uit de tabel stemt een object overeen en met een tabel een collectie. We leren ORM eerst met ADO.NET en daarna met Entity Framework.

Fric-frac is een programma waarmee je events kan publiceren op een online kalender. In het volgende stappenplan doorlopen we de definitie- en de ontwerpfase van het fric-frac project.

Stappenplan

 1. Filmpje: Fric-frac analyse
 2. Om te weten te komen wat de applicatie allemaal moet kunnen doen interviewen we de klant. Tijdens het interview proberen we ons in te leven in zijn domein: Fric-frac Verkennend gesprek.
 3. ​Vermits de applicatie uiteenvalt in twee deelapplicaties maken stellen we eerst de Fric-frac Functionele vereisten - beheer op en daarna de Fric-frac Functionele vereisten - leden. In Programmeren 3 houden we ons alleen bezig met het beheer.
 4. Tijdens de interviews beginnen we al met het opstellen van het Fric-frac Domein model.
 5. In de gesprekken met de klant stellen we geleidelijk aan het Fric-frac Conceptueel model op.
 6. Daarna stellen we het Fric-frac Logisch model op.
 7. Met de klant maken we de use case diagrammen. Op basis daarvan maken we de use case beschrijvingen die we intern gebruiken om de applicatie te programmeren.
  1. Fric-frac Use Case Admin
  2. Fric-frac Use Case Person Index
 8. Op basis van het domeinmodel maken we samen met de klant de Fric-frac Wireframes om een idee te hebben hoe de pagina's van de website eruit moeten zien.

Opdracht

 1. Deze les is de voorbereiding voor de laatste examenopdracht..
 2. Vermits we een database applicatie gaan maken is het belangrijk een goed idee te hebben van het domeinmodel dat we gaan implementeren. Doorloop dus aandachtig het stappenplan van hierboven.
 3. Voor deze les hoef je geen opdracht in te sturen.

JI
2018-01-07 09:40:42