Programmeren 5 JavaScript - De basis
Home

Programmeren 5 JavaScript - De basis

Kop koffie
JavaScript - De basis

Programmeren 5 JavaScript - De basis

Doelstelling

Met JavaScript kan je aan client-side (in de browser) de webpagina manipuleren.

Na deze les kan je:

 1. weet je genoeg af van JavaScript om elementaire ingrepen uit te voeren op de webpagina;
 2. Weet je dat elke pagina beschikt over een DOM, een programmatorische voorstelling van de HTML en CSS op de webpagina;
 3. en kan je met behulp van JavaScript de DOM en BOM manipuleren:
  1. een HTML element programmatorisch selecteren en wijzigen, ook de CSS;
  2. de tijd controleren (timing);

Stappenplan

 1. JS - De basis
 2. Document Object Model
 3. JS - plaats in HTML
 4. JS - Selectoren
 5. JavaScript inline event handling
 6. JS - Overzicht Events
 7. JS - De tijd controleren met JavaScript
 8. Een autootje laten rijden
 9. Filmpje: Een lichtkrant maken in JavaScript. Ik weet wel dat lichtkranten uit de mode zijn, maar ik vind ze best leuk.

Opdracht

 1. In de map op je lokale computer met de naam programmeren5 maak je een map met de naam js-de-basis.
 2. Maak daarin de oefeningen uit het lesmateriaal en probeer de voorbeelden uit.
 3. Het voorbeeld uit BOM - setInterval maak je in een bestand met de naam clock.html.
 4. Het voorbeeld in het filmpje maak je ook in de map js-de-basis. Je plaatst de code in een bestand met de naam marquee.html. De JavaScript plaats je in een submap met de naam js in een bestand met de naam marquee.js.
 5. Bedenk zelf een toepassing voor de timer-functies. Heb je geen inspiratie, zoek er een op het internet. Plaats je code ook in de map met de naam js-de-basis.
 6. Synchroniseer je Bitbucket repo met je lokale computer.

JI
2021-02-10 18:54:30