Programmeren 5 Examen laatste deel
Home

Programmeren 5 Examen laatste deel

VOS realisatie back-end
VOS realisatie back-end

Programmeren 5
Examen laatste deel

VOS realisatie back-end

Doelstelling

 1. In deze en de volgende lessen leren we hoe je een back-end maakt.
 2. De back-end schrijven we in ASP.NET MVC Core en C#.
 3. Voor databasetoegang gebruiken we Entity Framework Core met een MySQL dataprovider.
 4. De API moet runnen op Cloud9 omdat de VOS app vanaf een mobiel toestel de API moet kunnen aanspreken.
 5. Ook de MySQL server moet op Cloud9 actief zijn. Indien je die lokaal zou installeren is het onmogelijk om vanaf je mobiele telefoon er een verbinding mee te maken.

Leerpad

 1. We hebben al gezien hoe je een MySQL server opzet op Cloud 9 in MySQL - Aan de slag met MySQL.
 2. In Programmeren 3 heb je leren werken met een MySQL dataprovider. Hier is een link naar de les: Programmeren 3 Les 16 ADO.NET Core. Hier is nog eens een overzicht hoe je een MySQL dataprovider installeert:
  1. MySQL Data Provider uitproberen in Visual Studio
  2. MySQL Managed Data Provider uitproberen in Cloud9
  3. Filmpjes:
   1. MySQL Data Provider uitproberen in Visual Studio
   2. Wijzigingen opslaan in repo op BitBucket
   3. MySql Managed Data Provider uitproberen op Cloud9
 3. Om de lokale MySQL server op Cloud9 te kunnen aanspreken, wijzig je de connectiegegevens:
  1. gebruikersnaam: 'root'
  2. databaseName = 'vos'
  3. port: 3306
  4. password '' (leeg paswoord)

Opdracht

Dit is de laatste examenopdracht.

 1. Een api back-end voor de JavaScript VOS app.
 2. Voor de back-end beperken we ons tot het implementeren van het logboek (zie punt 7 in de lijst van functionele vereisten in VOS - definitiefase);
 3. Je zoekt zelf op hoe je dat doet. Een voorbeeld hebben we gezien in de vorige les: Create a web API with ASP.NET Core and Visual Studio for Windows, 12/10/2018. De web api implementeert dezelfde use cases als hierboven. Het vraagt van jullie kant een beetje creativiteit om het voorbeeld zo aan te passen dat het ook met een MySQL dataprovider op Cloud9 werkt.
 4. Optioneel: Integreer Google OAuth in de VOS back-end app.
 5. Om na te gaan als het toestel verbinding met de server kan maken: cordova-plugin-network-information;
 6. Synchroniseer met Bitbucket en Cloud9.
 7. Op het examen moet je de app op een Android of iOS toestel kunnen demonstreren.
 8. Deadline: dag van het examen 30/01/2019

JI
2019-01-12 18:13:03