Programmeren 5<br /> <span style="color: red;">Examen laatste deel</span>
Home

Programmeren 5
Examen laatste deel

VOS realisatie back-end
VOS realisatie back-end

Programmeren 5
Examen laatste deel

10 januari 2018

De Veilig Op School Cordova app

VOS realisatie back-end

Doelstelling

 1. Algmeen
  1. In deze en de volgende lessen leren we hoe je een back-end maakt.
  2. De back-end schrijven we in ASP.NET MVC Core en C#.
  3. Voor databasetoegang gebruiken we Entity Framework Core.
 2. Details
  1. In les 4 hebben we de MySQL DDL en DML gemaakt voor de Fric-frac app.
  2. In les 21 leer je Dependency Injection gebruikt in .NET Core.
  3. In les 23 en volgende leer je ASP.NET MVC Core en EF Core gebruiken. Als voorbeeld gebruik ik de Fric-frac applicatie.
  4. Voor het laatste deel van het examen maken de back-end voor de VOS app. De back-end bestaat eigenlijk uit twee toepassingen:
   1. het beheer van de back-end dat gemaakt wordt in ASP.NET MVC;
   2. het gebruik van de back-end door de VOS applicatie dat geïmplementeerd wordt als een ASP.NET MVC API;
  5. Voor de back-end beperken we ons tot het implementeren van het logboek (zie punt 7 en 8 in de lijst van functionele vereisten in VOS - definitiefase);

Leerpad

De back-end voor de veilig op school (VOS) applicatie

 1. In de volgende lessen leren we werken met ASP.NET MVC Core en EF Core.
 2. We implementeren alleen punt 7 en 8 in de lijst van functionele vereisten in VOS - definitiefase.
 3. Om na te gaan als het toestel verbinding met de server kan maken: cordova-plugin-network-information;

Opdracht

Dit is de laatste examenopdracht.

 1. Verplicht: de admin back-end voor de VOS app. Je baseert je hiervoor op het Fric-frac voorbeeld. De te implementeren use cases zijn:
  1. Admin/Index
  2. Log/Index
  3. ReadingOne
  4. InsertingOne
  5. UpdatingOne
  6. DeleteOne
 2. Wenselijk: de api back-end voor de JavaScript VOS app. Je zoekt zelf op hoe je dat doet. Een voorbeeld vind je op: Create a web API with ASP.NET Core and Visual Studio for Windows, 08/15/2017. De web api implementeert dezelfde use cases als hierboven.
 3. Optioneel: Integreer Google OAuth in de VOS back-end app.
 4. Synchroniseer met Bitbucket en Cloud9.
 5. Op het examen moet je de app op een Android of iOS toestel kunnen demonstreren.
 6. Deadline: dag van het examen 31/01/2018

JI
2018-01-07 09:26:47