Programmeren 4
Home

Programmeren 4

PHP formulieren
PHP formulieren

Programmeren 4

PHP formulieren

Doelstelling

In deze les leren we hoe je een webpagina interactief maakt door gebruik te maken het HTML form element.

Leerpad

 1. Herhaling HTML
 2. Form afhandeling en validatie in PHP
  1. PHP Form Handling
  2. PHP Form Validation
  3. PHP Form Required
  4. PHP Form URL/E-mail
  5. PHP Form Complete

Oefening

 1. Filmpjes
  1. Formulier voorbereiden om later met een serverside scripting taal, bijvoorbeeld PHP, te verwerken
  2. Inspecteren hoe de browser de ingevoerde gegevens verstuurt naar de server
  3. PHP werken met formulieren $_GET en $_POST
 2. Lesmateriaal
  1. Een HTML formulier verwerken met PHP (1)
  2. Een HTML formulier verwerken met PHP (2)
  3. PHP werken met formulieren $_GET en $_POST

Opdracht

 1. De opdracht vind je op Opdracht form.
 2. Maak een formulier die clientside valideert.
 3. Valideer de form input aan serverside.
 4. Indien fout retourneer je de form met de foutmeldingen.
 5. Indien geen fouten retourneer je een webpagina met de ingevoerde waarden.
 6. Synchroniseer je project met Bitbucket. In de commit staat Opdracht PHP formulieren final.
 7. Verstuur via de opdrachtlink op Moodle een tekstbestand met een link naar je workspace op Cloud9.

JI
2018-11-27 22:45:23