Programmeren 4 PHP en databases
Home

Programmeren 4 PHP en databases

logo PHP en MySQL
PHP en MySQL

Programmeren 4
PHP en databases

Met PHP kunnen we gegevens uit een database opvragen of gegevens aan een database toevoegen.

Inleiding

Dit proces verloopt in drie stappen:

 1. een connectie maken met de juiste database;
 2. een query uitgevoeren die de resultaten weergeeft in een webpagina of gegevens wegschrijft naar de gekozen database;
 3. de verbinding met de database server verbreken;

PHP heeft voor elk DBMS (Database Management System) een set database functies waarmee het kan werken. We zullen alleen maar de MySQL server gebruiken. Maar door het feit dat we PDO gebruiken is het niet moeilijk om met een ander DBMS te werken.

We gaan met klassen leren werken in PHP maar zelf nog geen klassen maken.

Terzelfdertijd leren we iets nieuws, namelijk hoe je een database in PHP aanspreekt. Daarvoor gebruiken we de ingebouwde PDO klasse.

in de code van Tania Rascia wordt heel veel gebruik gemaakt van de PDO klasse, de klasse waarmee je databases in PHP kan aanspreken. Tania gebruikt geen namespaces maar dat gaan wij wel doen in de volgende lessen. Vandaar dat het nu al belangrijk is de namespace voor de PDO klasse toe te voegen. De PDO klasse staat in de root namespace, dus voegen we er een backslash voor:
\PDO
\PDOException

Doelstellingen

Na deze les kan je:

 1. werken met klassen in PHP;
 2. werken met namespaces in PHP;
 3. werken met databases in PHP:
  1. connectie maken
  2. queries uitvoeren
  3. resultaten van de queries verwerken in HTML

Leerpad

 1. Tania Rascia, Create a Simple CRUD Database App: Connecting to MySQL with PHP (Part 1: Create, Read), May 15, 2017
 2. Tania Rascia, Create a Simple CRUD Database App: Connecting to MySQL with PHP (Part 2: Update, Delete), April 22, 2018
 3. Tania Rascia, Overview of SQL Commands and PDO Operations, May 8, 2018

Opdracht

 1. Maak de Simple CRUD Database App lokaal. Plaats de app in de submap met de naam simple_crud_app in de rootmap met de naam Programmeren4.
 2. Synchroniseer je project met Bitbucket. In de commit staat Simple CRUD Database App final.

JI
2020-02-02 15:30:55