Programmeren 4
Home

Programmeren 4

PHP OO
PHP OO

Programmeren 4

PHP OO

Doelstelling

In moderne PHP ordenen we onze code in namespaces en klassen.

Na deze les kunnen jullie je code organiseren in:

  1. namespaces;
  2. klassen;

en weten jullie hoe je klassen:

  1. opslaat in bestanden;
  2. in de klassenbestanden ordent in een mappenstructuur;
  3. gebruikt en oproept;

Leerpad

  1. Namespaces
  2. Klassen en objecten

JI
2019-01-04 16:25:54