Programmeren 4 Laravel
Home

Programmeren 4 Laravel

Programmeren 4 Laravel

Een project realiseren met Laravel volgens een reeds gemaakte analyse.

Stappenplan

 1. Getting started with Laravel
 2. upgrade naar PHP 7.1 (zie: Programmeren 4 Je gerief klaarzetten)
 3. Installeer Laravel in een submap
 4. Laravel Documentation, Database: Getting Started
 5. Alex Coleman, Creating a Basic Laravel 5 MVC Application in 10 Minutes
 6. Laravel installeren
  composer require laravel/installer

  Find the current path by typing "echo $PATH" at the bash shell prompt. A list of directories will be provided such as in the example below:

  /home/ubuntu/.nvm/versions/node/v6.11.2/bin:/usr/local/rvm/gems/ruby-2.4.0/bin:/usr/local/rvm/gems/ruby-2.4.0@global/bin:/usr/local/rvm/rubies/ruby-2.4.0/bin:/mnt/shared/bin:/home/ubuntu/workspace/node_modules/.bin:/home/ubuntu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/mnt/shared/sbin:/opt/gitl:/opt/go/bin:/mnt/shared/c9/app.nw/bin:/usr/local/rvm/bin

Doelstelling

 1. Een project realiseren met Laravel volgens een reeds gemaakte analyse: Fric-frac Analyse.

Opdracht

 1. Je hoeft de Laravel implementatie niet op Cloud9 maken. Je mag die lokaal maken. Als je beslist te werken op Cloud9 maak dan een nieuwe workspace in het team speciaal voor de Laravel implementatie!
 2. Fric-frac project Admin gedeelte realiseren volgens analyse. Je implementeert minimum de volgende use cases:
  1. Admin index pagina 'Fric-frac Use Case Admin)
  2. Index, InsertingOne, ReadingOne, UpdatingOne, DeleteOne pagina (Fric-frac Use Case Person Index) voor:
   1. EventCategory
   2. EventTopic
 3. Synchroniseren met Bitbucket en Cloud9 (commit bericht: Fric-frac met Laravel final)
 4. Deadline: dag van het examen

JI
2019-05-05 12:59:37