Programmeren 4
Home

Programmeren 4

Je gerief klaarzetten
Je gerief klaarzetten

Programmeren 4

Je gerief klaarzetten

Doelstelling

 1. De laatste versie van PHPStorm installeren (alleen op je eigen computer, niet op de computer van school).
 2. De Ontwikkelhulpprogramma's (developer console) leren gebruiken van Edge, Chrome en Firefox.
 3. Werken in het Cloud9 online platform.
 4. Kennismaking met CodePen.

Stappenplan

 1. Cloud9 in gebruik nemen
 2. PHP 7.1 en 7.2 op Cloud9 installeren
 3. Voor PHP 7:
  sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y
  sudo apt-get update -y
  sudo apt-get install php7.0-curl php7.0-cli php7.0-dev php7.0-gd php7.0-intl php7.0-mcrypt php7.0-json php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-bcmath php7.0-mbstring php7.0-soap php7.0-xml php7.0-zip -y
  sudo mv /etc/apache2/envvars /etc/apache2/envvars.bak
  sudo apt-get remove libapache2-mod-php5 -y
  sudo apt-get install libapache2-mod-php7.0 -y
  sudo cp /etc/apache2/envvars.bak /etc/apache2/envvars 
  Als je versie 7.1 wilt installeren, varvang je php7.0 overal door php7.1.
 4. XDebug installeren
  1. sudo apt-get install php7.1-dev php-pear
  2. sudo pecl install xdebug
  3. je moet uitzoeken waar het XDebug bestand is geïnstalleerd met: find / -name 'xdebug.so' 2> /dev/null
  4. onderaan het php.ini bestand voeg je de volgende regel toe:
   extension="/usr/lib/php/20160303/xdebug.so"
  5. op regel 530 in het php.ini bestand zet je de volgende waarde op On:
   display_errors = On
 5. Kennis maken met CodePen
 6. Leren werken met de Developer Console

Opdracht

 1. PHPStorm installeren (op je eigen computer)
  1. Creëer een account bij JetBrains.
  2. Geef je email adres van de school op.
  3. PHP installeren op windows
   1. Web Platform Installer
   2. PHP 7.2.7 (niet voor IIS Express) installeren (meer info op Use the Current Stable Version op de PHP The Right Way site)
   3. XDebug installeren
  4. PHP installeren op Mac
   1. Op MacOS is PHP standaard al geïnstalleerd, maar het is meestal niet de laatste stabiele release.
   2. Wil je de nieuwste versie installeren ga je naar Use the Current Stable Version op de PHP The Right Way site.
  5. Ingebouwde webserver
   1. vanaf PHP 5.4 kan je PHP uitvoeren zonder een volwaardige webserver te moeten installeren en configureren. Om de server te starten, voer je de volgende opdracht uit vanaf ter terminal:
    php -S localhost:63344
   2. meer info over de ingebouwde webserver command line;

JI
2018-11-28 12:25:44