Programmeren 4
Home

Programmeren 4

Afbeelding Fric-frac delirium
Fric-frac
examenopdracht

Programmeren 4

Fric-frac - eerste examenopdracht

Voor Programmeren 4 zijn er 2 examenopdrachten. De eerste examenopdracht bestaat erin het Fric-frac project te realiseren in plain vanilla PHP zonder framework. Wel met behulp van de Controller- en DALklasse die we in de vorige lessen gemaakt hebben, zie Programmeren 4 MVC in PHP en Programmeren 4 n-tier in PHP.

De tweede en laatste examenopdracht zal erin bestaan het Fric-frac project te realiseren met behulp van het Laravel framework. Maar daarover later meer.

Stappenplan

 1. Herhaling:
  1. We gebruiken dezelfde lay-out als voor de opdracht van Programmeren 3: Programmeren 3 Fric-frac realisatie CSS. De opdracht van de les uit Programmeren 3 hoef je natuurlijk niet te maken.
  2. De tabellen heb je gemaakt in MySQL. Ik raad aan de remote database te gebruiken. De DDL voor het maken van de tabellen vind je op Fric-frac MySQL Data Definition Language. Het logisch model op Fric-frac Logisch model en het conceptuele model op Fric-frac Conceptueel model.
 2. Voorbeelden voor realisatie Fric-frac eerste examenopdracht
  1. Programmeren 4 Fric-frac - simple CRUD project 1
  2. Programmeren 4 Fric-frac - simple CRUD project 2
  3. Programmeren 4 MVC in PHP
  4. PHP ThreepennyMVC
  5. Programmeren 4 n-tier in PHP

Eerste examenopdracht

 1. De eerste examenopdracht bestaat erin het Fric-frac project te realiseren in plain vanilla PHP zonder framework. Wel met behulp van de Controller- en DALklasse die we in de vorige les Programmeren 4 MVC en n-tier in PHP gemaakt hebben.
 2. Ik heb als voorbeeld de code reeds gemaakt voor de EventCategory-entiteit, behalve de actiemethode voor updatingOne, updateOne en deleteOne. Voor de eerste examenopdracht moeten jullie het volgende maken:
 3. Voor de EventCategory, EventTopic en Event entiteit implemeteren jullie de volgende use-cases:
  1. Index (EditingOne)
  2. InsertingOne
  3. CreateOne
  4. ReadOne
  5. UpdatingOne
  6. UpdateOne
  7. DeleteOne
 4. Jullie volgen daarbij de Fric-frac Use Cases en Fric-frac Wireframes.
 5. Je plaatst de code voor dit project in een submap met de naam threepenny-fric-frac.
 6. Je gebruikt Composer om de php bestanden te autoloaden.
 7. Je synchroniseert je lokale computer met Bitbucket.
 8. Deadline dag vóór van het examen:
  1. dag: 05/06/2020
  2. afstandonderwijs: 04/06/2020
 9. Optioneel kunnen jullie ook de hierboven vermelde use-cases realiseren voor Person, Role en User.

JI
2020-05-04 16:26:03