Programmeren 4
Home

Programmeren 4

Afbeelding Fric-frac delirium
Fric-frac
examenopdracht

Programmeren 4

Fric-frac - examenopdracht

Voor Programmeren 4 zijn er 2 eamenopdrachten. De eerste examenopdracht bestaat erin het Fric-frac project te realiseren in plain vanilla PHP zonder framework. Wel met behulp van de Controller- en DALklasse die we in de vorige les gemaakt hebben, zie Programmeren 4 MVC en n-tier in PHP.

De tweede en laatste examenopdracht zal erin bestaan het Fric-frac project te realiseren met behulp van het Laravel framework. Maar daarover later meer.

Stappenplan

 1. Herhaling:
  1. We gebruiken dezelfde lay-out als voor de opdracht van Programmeren 3: Programmeren 3 Fric-frac realisatie CSS. De opdracht van de les uit Programmeren 3 hoef je natuurlijk niet te maken.
  2. De tabellen heb je gemaakt in MySQL. Ik raad aan de remote database te gebruiken. De DDL voor het maken van de tabellen vind je op Fric-frac MySQL Data Definition Language. Het logisch model op Fric-frac Logisch model en het conceptuele model op Fric-frac Conceptueel model.
 2. Voorbeelden voor realisatie Fric-frac eerste examenopdracht
  1. Fric-frac Views HTML-CSS-PHP
  2. Fric-frac AdminController PHP
  3. Fric-frac EventController.php

Eerste examenopdracht

 1. De eerste examenopdracht bestaat erin het Fric-frac project te realiseren in plain vanilla PHP zonder framework. Wel met behulp van de Controller- en DALklasse die we in de vorige les Programmeren 4 MVC en n-tier in PHP gemaakt hebben.
 2. Ik heb als voorbeeld de code reeds gemaakt voor de Event-entiteit, behalve de actiemethode voor updatingOne, updateOne en deleteOne. Voor de eerste examenopdracht moeten jullie het volgende maken:
 3. Voor de Event-entiteit implementeren jullie de ontbrekende use-cases:
  1. UpdatingOne
  2. UpdateOne
  3. DeleteOne
 4. Voor de EventCategory en EventTopic entiteit implemeteren jullie de volgende use-cases:
  1. Index (EditingOne)
  2. InsertingOne
  3. CreateOne
  4. ReadOne
  5. UpdatingOne
  6. UpdateOne
  7. DeleteOne
 5. Jullie volgen daarbij de Fric-frac Use Cases en Fric-frac Wireframes.
 6. Optioneel kunnen jullie ook de hierboven vermelde use-cases realiseren voor Person, Role en User.

JI
2019-04-21 12:12:51