Programmeren 4 Beginnen met PHP - Opdrachten
Home

Programmeren 4 Beginnen met PHP - Opdrachten

PHP Tutorial 1
Opdrachten
Beginnen met PHP

Programmeren 4 Beginnen met PHP - Opdrachten

Je kan op verschillende manieren dezelfde taak (oplossing van de oefeningen) maken. De manieren die hier worden beschreven zijn niet de enige manieren om problemen in PHP op te lossen. Integendeel, het zou geweldig zijn als de oplossingen je aanzetten om zelf andere manieren uit te proberen en je helpen om je eigen methoden te ontwikkelen. Voor de oefeningen in PHP gebruiken we het lesmateriaal van Programmeren 4 Beginnen met PHP.

Doelstelling

 1. De opdrachten leren je werken in PHP met:
  1. variabelen;
  2. constanten;
  3. operatoren;
  4. controlestructuren;
  5. array's;
  6. tekst;
  7. bestanden;
  8. functies;

Opdrachten

 1. De opdrachten komen van PHP Exercises, Practice, Solution. Om het overzicht in je eigen project te behouden maken we de volgende afspraken:
  1. alle opdrachten plaats je in een bestand met de naam OpdrachtenBeginnenMetPHP.php;
  2. elke opdracht plaats je in een functie in dat bestand. De naam van de functie bestaat uit de topic waarover de opdracht gaat (bv. array, for_loop, functions, string, enz) gevolgd door het nummer van de opdracht;
  3. test de functies in een bestand met de naam TestOpdrachtenBeginnenMetPHP.php dat je plaatst in de root van je website. Gebruik include om het bestand OpdrachtenBeginnenMetPHP.php in de testpagina op te nemen;
  4. je verbetert je eigen opdrachten aan de hand van de oplossing op PHP Exercises, Practice, Solution;
  5. ik kijk alleen na of je de oefeningen volgens de afspraken hebt gemaakt en tijdens het examen is het mogelijk dat ik vragen over de oefening stel om te zien als je de code begrijpt;
 2. Lijst van de opdrachten:
  1. uit de opdrachten PHP arrays - Exercises, Practice, Solution maak je nummer 1 tot en met 19;
   1. uitleg over oefening 6: PHP recursie
   2. meer uitleg over oefening 10: Kraal-sorteeralgoritme in PHP
  2. uit de opdrachten PHP for loop - Exercises, Practice, Solution, maak je nummer 1 tot en met 10;
  3. uit de opdrachten PHP functions - Exercises, Practice, Solution maak je nummer 1 tot en met 6;
 3. Synchroniseer je project met Bitbucket. In de commit staat Opdrachten Beginnen met PHP final.

JI
2021-02-27 17:04:28