Programmeren 4
Home

Programmeren 4

Aan de slag met je gerief
Aan de slag met je gerief

Programmeren 4

Aan de slag met je gerief

Doelstelling

 1. Na deze les:
  1. heb je lokaal een map gemaakt voor de oefeningen en opdrachten van deze module;
  2. heb je PHPStorm opgestart en een .gitignore bestand aangemaakt;
  3. weet je hoe je GIT installeert en gebruikt;
  4. heb je een repo gemaakt in BitBucket en de locale map naar die repo gepushed;
  5. weet je hoe je een lokale repo synchroniseert met een remote repo en omgekeerd;

Stappenplan

 1. Leren werken met GIT
  1. Documentatie:
   1. GIT serieus!
   2. Git vertakkingen maken, Git takken uitchecken gaan we nu niet onmiddellijk gebruiken. Naar het einde van module komt dat wel aan bod.
  2. Filmpjes:
   1. Git installeren en lokaal gebruiken.
   2. Git Remote gebruiken.
 2. PHP Standaard mappenstructuur
 3. Een repo delen tussen Cloud9 en je computer

Opdracht

 1. Installeer Git op je locale computer.
 2. BitBucket
  1. Registreer je op BitBucket als je nog geen account hebt. Mag ik erop aandringen een 'verstaanbare' gebruikersnaam te gebruiken zodat het meteen duidelijk is van wie de eigenaar van de repo is. Mijn gebruikersnaam is bv. JefInghelbrecht. Je kan je gebruikersnaam nadat je een account hebt aangemaakt, nog altijd wijzigen.
  2. Maak een repo:
   1. De naam van de repo moet het volgende patroon volgen: modulenaam_modulenummer_voornaam_familienaam, bijvoorbeeld programmeren4-16570-jef-inghelbrecht.
   2. Vink het vakje This is a private repository aan
   3. Maak geen README bestand op BitBucket.
   4. Kies Git als Version control system.
   5. Voeg dezelfde beschrijving toe als hieronder.
   6. Selecteer PHP als programmeertaal.
   7. Klik op Create repository
    Bitbucket Create a new repository
    Bitbucket Create a new repository
  3. Nodig mij uit zodat ik toegang krijg tot je repo. Gebruik daarvoor mijn email adres jef.inghelbrecht@telenet.be of mijn gebruikersnaam JefInghelbrecht.
  4. Het url-adres van je repo dat je bijvoorbeeld nodig hebt om een alias op Cloud9 of je lokale computer te maken, vind je hier:
   BitBucket URL of a repository
   BitBucket URL of a repository
  5. Om een alias te maken, ga je naar de desbetreffende map en type je na de prompt:
   git remote add origin https://JefInghelbrecht@bitbucket.org/JefInghelbrecht/programmeren4-16570-jef-inghelbrecht.git
   
 3. Cloud9
  1. Op het vragen forum staat een thread waar je op antwoordt met je e-mail account waarnaar ik een uitnodiging kan sturen om deel te nemen aan het Programmeren 4 team. Gebruik niet je school e-mailadres.
  2. Als je de uitnodigingsmail hebt ontvangen maak je een Cloud9 account aan. Je kan ook zelf een account maken zonder te wachten op een uitnodiging. Maar dan heb je wel een kredietkaart nodig.
  3. Maak een workspace Maak een kloon van de repo op Bitbucket.
  4. Een overzicht vind je in het document Een repo delen tussen Cloud9 en je computer
  5. Pas het README bestand op Cloud9 aan:
   Cloud9 README bestand
   Cloud9 README bestand
  6. Sla de wijzigingen op in de repo op Cloud9.
  7. Push de repo van op Cloud9 naar BitBucket.
  8. Ik ben niet verantwoordelijk voor jullie gegevens op Cloud9. Als de gegevens beschadigd of vernietigd worden is dat jullie verantwoordelijkheid. Daarom is het aan te raden steeds een backup met behulp van Git te maken!
  9. Stuur me een READ en WRITE uitnodiging voor je Workspace (naar jefinghelbrecht, je vindt me op Cloud9).
 4. Lokaal
  1. Maak een kloon van de BitBucket repo op je eigen computer.
  2. De voorbeelden, oefeningen en opdrachten maak je lokaal.
  3. Na elke opdracht synchroniseer je je werk met BitBucket en Cloud9.
  4. De opdrachten verbeter ik alleen als die op Cloud9 staan.
  5. De versiegeschiedenis op BitBucket telt mee voor het eindexamen.

JI
2019-02-16 15:03:13