Programmeren 3 Les 1
Home

Programmeren 3 Les 1

Je gerief klaarzetten
Je gerief klaarzetten

Programmeren 3
Les 1

Je gerief klaarzetten

Doelstelling

 1. De laatste versie van Visual Studio of Visual Studio Code installeren.
 2. Het GIT versiebeheersysteem (herhaling) klaar zetten voor deze module.
 3. De Ontwikkelhulpprogramma's (developer console) leren gebruiken van Edge, Chrome en Firefox.
 4. Werken in het Cloud9 online platform.
 5. Kennismaking met CodePen.

Stappenplan

 1. Visual Studio Community 2017 installeren
 2. Leren werken met GIT
  1. Documentatie:
   1. GIT serieus!
   2. Git vertakkingen maken, Git takken uitchecken gaan we nu niet onmiddellijk gebruiken. Naar het einde van module komt dat wel aan bod.
  2. Filmpjes:
   1. Git installeren en lokaal gebruiken.
   2. Git Remote gebruiken.
 3. Cloud9 in gebruik nemen
 4. Kennis maken met CodePen
 5. Leren werken met de Developer Console

Opdracht

 1. Antwoord op het forum met het e-mail adres waarnaar ik een uitnodiging voor Cloud9 moet sturen.
 2. Maak een Workspace op Cloud9:
  1. de naam van je workspace bestaat uit voornaam en familienaam;
  2. in het team Programmeren 3
  3. je workspace is public
  4. als template kies je HTML
  5. maak je workspace voor iedereen in het team toegankelijk.
  6. Geef mij schrijf en leesrechten. Mijn Cloud9 gebruikersnaam is JefInghelbrecht uit.

JI
2018-11-24 13:47:30