Programmeren 2 Les 4
Home

Programmeren 2 Les 4

Werken met gegevens
Werken met gegevens

Programmeren 2
Les 4

28 februari 2018

Werken met gegevens 1

Doelstelling

 1. Een groot gedeelte van het programmeren komt neer op het efficiënt voorstellen van allerlei gegevens. Dat kan gaan van gehele en reële getallen, karakters en tekentekenreeksen tot lijsten van namen, productgegevens enz. Een Vlaamse gebruiker heeft niet veel aan getallen waarin de komma gebruikt wordt om duizendtallen voor te stellen.
 2. We leren ook hoe je met GIT je project op je locale computer synchroniseert met Cloud9.
 3. Na deze les weet je
  1. hoe je gegevens leesbaar en efficiënt aan de gebruiker kan voorstellen;
  2. hoe je met GIT je lokaal project synchroniseert met Cloud9;

Leerpad

 1. Werken met gegevens in CSharp

Opdracht

 1. Maak de oefeningen die in het lesmateriaal staan. Groepeer ze in een map met de naam dotnetcore/werken-met-gegevens (deze naam is verplicht!!!!).
 2. Schrijf code die aantoont dat een struct een by value waarde is en een class een waarde by reference is. Plaats die code in een klassenbestand met de naam StructVersusClass.cs in de namespace CSharpLerenViaConsole in het het project dat je gemaakt hebt voor de oefeningen van hierboven.
 3. Synchroniseer je lokale map met Cloud9 met behulp van link. In de commit commentaar plaats je "Les 4 Oefeningen werken met gegevens final".

JI
2018-03-06 21:27:06