Programmeren 2 Les 1
Home

Programmeren 2 Les 1

Je gerief klaarzetten
Je gerief klaarzetten

Programmeren 2 Les 1

7 februari 2018
Contactonderwijs

Je gerief klaarzetten

Doelstelling

 1. Het GIT versiebeheersysteem klaarzetten op Cloud9.
 2. Werken in het Cloud9 online platform.
 3. .NET Core installeren op Cloud9.
 4. Een eerste programma maken op Cloud9 in .NET Core C#.

Stappenplan

 1. Cloud9 in gebruik nemen
 2. Beginnen met .NET Core
 3. Programmeren met de .NET Core Command Line Interface
 4. Leren werken met Git (het deel over vertakkingen gaan we in deze les niet behandelen, dat is voor een andere keer)

Oefening

 1. Een Bitbucket account maken
 2. Een .NET Core Console App maken in de map dotnetcore/hwapp. via de Command Line Interface (CLI)
 3. Program.cs wijzigen.
 4. Het .gitignore bestand wijzigen om Visual Studio mappen en bestanden te negeren.
 5. De wijzigingen in de repository op Cloud9 opslaan (in de message van de commit plaats je: 'Les 1 Je gerief klaarzetten'.
 6. De repo op Bitbucket synchroniseren met Cloud9.
 7. Je lokale computer synchroniseren met de repo op Bitbucket.

JI
2018-02-05 12:33:34