Programmeren 1
Home

Programmeren 1

Werken met gegevens
Werken met tekstgegevens

Programmeren 1

Werken met tekstgegevens

Doelstelling

  1. Een groot gedeelte van het programmeren komt neer op het efficiënt voorstellen van allerlei gegevens. Dat kan gaan van gehele en reële getallen, karakters en tekentekenreeksen tot lijsten van namen, productgegevens enz. Een Vlaamse gebruiker heeft niet veel aan getallen waarin de komma gebruikt wordt om duizendtallen voor te stellen.
  2. Na deze les weet je hoe je tekstgegevens leesbaar en efficiënt aan de gebruiker kan voorstellen.

Leerpad

  1. Primitieve tekstgegevens in C#

Opdracht

  1. Maak de oefeningen die in het lesmateriaal staan. Plaats ze in het project met de naam LerenWerkenMetCSharp, in een klassenbestand met de naam Tekst.cs (deze naam is verplicht!!!!).

JI
2018-10-03 17:45:33