Programmeren 1
Home

Programmeren 1

Werken met getallen
Werken met getallen en logische waarden

Programmeren 1

Werken met getallen en logische waarden

Doelstelling

 1. Een groot gedeelte van het programmeren komt neer op het berekenen van waarden. Efficiënt kunnen rekenen is dus belangrijk voor een programmeur.
 2. Na deze les weet je hoe je
  1. berekeningen in C# maakt:
  2. met logische waarden werkt in C#

Leerpad

 1. Variabelen in C# (Yellow Book 2.2.1 Variables and Data)
 2. Werken met getallen (Yellow Book 2.2.2 Storing Numbers)
 3. Herhaling: Werken met text (Yellow Book 2.2.3 Storing Text)
 4. Logische waarden (Yellow Book 2.2.4 Storing State using Booleans)

Opdracht

 1. Maak de oefeningen die in het lesmateriaal staan.
  1. Plaats de voorbeelden en oefeningen voor getallen in het project met de naam LerenWerkenMetCSharp, in een klassenbestand met de naam Getallen.cs (deze naam is verplicht!!!!).
  2. Plaats de voorbeelden en oefeningen voor logische waarden in het project met de naam LerenWerkenMetCSharp, in een klassenbestand met de naam Booleans.cs (deze naam is verplicht!!!!).

JI
2018-10-10 11:38:10