Programmeren 1
Home

Programmeren 1

Waarden aan variabelen toekennen
Waarden aan variabelen toekennen

Programmeren 1

Waarden toekennen aan variabelen

Doelstelling

 1. Een groot gedeelte van het programmeren komt neer op het toekennen van waarden aan variabelen. Efficiënt kunnen rekenen is dus belangrijk voor een programmeur.
 2. Na deze les weet je hoe je
  1. hoe je variabelen benoemt
  2. hoe je waarden toekent aan variabelen:
   1. expressies
   2. operanden
   3. operatoren
   4. casting en converteren
  3. hoe je patronen in programma's herkent

Leerpad

 1. Namen (Yellow Book 2.2.5. Identifiers)
 2. Waarden toekennen aan variabelen (Yellow Book 2.2.6 Giving Values to Variables)
 3. Het gegevenstype wijzigen (Yellow Book 2.2.7 Changing the Type of Data)
 4. Gegevenstype in expressies (Yellow Book 2.2.8 Types of Data In Expressions)
 5. Patronen herkennen (Yellow Book 2.2.9 Programs and Patterns)

Opdracht

 1. Maak de oefeningen die in het lesmateriaal staan. Plaats ze in het project met de naam LerenWerkenMetCSharp, in een klassenbestand met de naam Assignment.cs (deze naam is verplicht!!!!).

JI
2018-10-10 10:52:10