Programmeren 1
Home

Programmeren 1

Switch
Een track switch lijkt op een switch-constructie

Programmeren 1

Switch

Doelstelling

We leren switch gebruiken om een langere aaneenschakeling van gevallen kort uit te schrijven.

Leerpad

Lees het volgende lesmateriaal in het Yellow Book aandachtig:

  1. The Switch Construction (Yellow Book 3.5)

Tijdens de les maken we volgende oefeningen. Plaats deze voor volgende les op Cloud9.

  1. Pas GlazerCalc.cs aan zodat eerst het type raam gevraagd wordt (als integer). Er zijn drie types: Veluxramen, standaardramen en glazen deuren. Ieder type leidt tot het gebruik van een andere methode. Voorlopig doen al deze methodes hetzelfde, dus zonder de bestaande code af in een hulpmethode.
  2. Pas GlazerCalc.cs aan zodat eerst het type raam gevraagd wordt (als string). De rest blijft hetzelfde.
  3. Schrijf een klasse, OefeningenSwitch.cs. Schrijf daarin een methode VriendelijkeAmbtenaar. Deze simuleert een ambtenaar die om de naam van een pasgeboren baby vraagt en op een vriendelijke manier reageert. Als de gebruiker "David" antwoordt, zegt de ambtenaar: "Zoals die van Michelangelo?" Als de gebruiker "Bruce" antwoordt, zegt de ambtenaar: "Zoals Batman?" Als de gebruiker iets anders antwoordt, zegt de ambtenaar: "Da's een mooie naam!" Gebruik hiervoor geen if en else
  4. Schrijf een bijkomende methode in dezelfde klasse. Deze heet Kickstarter. Ze vraagt eerst welke "backer tier" de gebruiker wenst en lijst daarna de producten op die de gebruiker zal ontvangen. De tiers zijn "copper", "bronze", "silver", "gold" of "platinum". Bij "copper" krijgt de gebruiker een sleutelhanger. Geen enkele andere tier krijgt dit. Bij "bronze" krijgt de gebruiker het computerspel "Portal Wombat 3". Bij "silver" krijgt hij het spel en een CD met de soundtrack. Bij gold krijgt hij het spel, de CD en de "making of" op BluRay. Bij "Platinum" krijgt hij al deze zaken en een stuk chocolade. Schrijf dit op een zuinige manier uit, d.w.z. met zo weinig mogelijk herhaalde statements.
  5. Pas je Program.cs aan zodat de lange opeenvolging van if en else if vervangen wordt door een switch.
VN
2018-11-20