Programmeren 1
Home

Programmeren 1

Programmeren 1

Scope

Doelstelling

In deze les kijken we naar scope, een concept dat bepaalt waar in een programma een variabele bestaat.

Leerpad

Lees het volgende lesmateriaal in het Yellow Book aandachtig:

  1. Variables and Scope (Yellow Book 3.2, volledig inclusief subsecties)

Bekijk ook volgend filmpje.

Oefening

Op het einde van het filmpje wordt een oefening gegeven. Laat de aangeduide regel ongewijzigd en gebruik enkel concepten uit deel 3.2 van het Yellow Book om het voorbeeld werkende te krijgen. Plaats je oplossing in de gedeelde ruimte op Cloud9 tegen volgende les.

VN
2018-11-13