Programmeren 1
Home

Programmeren 1

Methoden
Methoden

Programmeren 1

Methoden (1)

Doelstelling

We zijn bezig te leren hoe je het verloop van de uitvoering van een programma controleert. We hebben reeds gezien hoe je methoden in klassen schrijft en hoe je de natuurlijke volgorde, namelijk regel na regel, doorbreekt door gebruik te maken van voorwaardelijke statements, namelijk het if statement. Vervolgens hebben we lussen leren gebruikt om repetitieve taken te programmeren met behulp van een while lus en een for lus.

In deze les gaan we dieper in op het gebruik van methoden.

Leerpad

Lees het volgende lesmateriaal in het Yellow Book aandachtig:

  1. The need for methods (Yellow Book 3.1.1)
  2. Parameters (Yellow Book 3.1.2)
  3. Return values (Yellow Book 3.1.3)
  4. Arguments and parameters (Yellow Book 3.1.4)
  5. A useful method (Yellow Book 3.1.5)

Oefening

We proberen de voorbeelden in het lesmateriaal uit:

  1. We maken voor elk voorbeeld een methode en plaatsen die in de namespace met de naam LerenWerkenMetCSharp in de klasse met de naam EenProgrammaSchrijven.
  2. We breiden ons menu in de Main methode van Program klasse uit om ook uit deze methodes te kunnen kiezen.

JI
2018-11-02 18:47:39