Programmeren 1
Home

Programmeren 1

'No pain nog gain'
'No pain no gain'

Programmeren 1

Herhaling en taak

Doelstelling

 1. De geziene leerstof herhalen is noodzakelijk om het programmeren in de vingers te krijgen. Je moet stap voor stap de reeds afgelegde weg nogmaals doorlopen. Je herleest de theorie en probeert nog eens de oefeningen uit. Tijdens het uitproberen experimenteer je met de code door hier en daar iets te veranderen en te bekijken wat het resultaat van de verandering is.
 2. Na deze les heb nogmaals geleerd hoe je
  1. hoe je code in C# ordent:
   1. voor elke klasse een nieuw bestand
   2. een klasse plaats je in een namespace
   3. klassen moet je definiëren
    1. in de klassen declareer je
     1. variabelen, velden genoemd in OO
     2. functies, methoden genoemd in 00 met daarin eventueel ook variabelen of velden en statements
  2. waarden toekent aan variabelen:
   1. expressies
   2. operanden
   3. operatoren
   4. casting en converteren

Leerpad

 1. Je gerief klaarzetten
 2. Aan de slag met je gerief
 3. Computers en programmas
 4. Een eenvoudig probleem
 5. Werken met tekstgegevens
 6. Werken met getallen en logische waarden
 7. Waarden toekennen aan een variabele

Opdracht

 1. Maak een nieuw console project in de map Programmeren1 op Cloud9. De naam van het project is Calculator.
 2. Maak een klasse met de naam Aritmetic. Volg hiervoor de instructies en de afspraken die we in de lessen hebben geleerd.
 3. Maak voor elke rekenkundige operator een methode die twee parameters aanneemt van het type double en het resultaat van de bewerking retourneert. De methoden hebben de volgende naam:
  1. Add
  2. Substract
  3. Multiply
  4. Divide
  5. Square
  6. Root
  7. Modulus
 4. Test de methoden van de klasse Aritmetic in de Main methode van de Program klasse. Vraag de gebruiker om twee operanden (waarden), geef ze door aan de respectieivelijke methoden en toon het resultaat in een voor de gebruiker leesbare tekst.

JI
2018-10-11 10:22:40