Programmeren 1
Home

Programmeren 1

Files
Bestanden

Programmeren 1

Werken met bestanden

Doelstelling

We leren bestanden inlezen en schrijven.

Leerpad

Lees het volgende lesmateriaal in het Yellow Book aandachtig:

  1. Using files (Yellow Book 3.6, volledig inclusief subsecties)

Tijdens de les maken we volgende oefeningen. Plaats deze voor de volgende les op Cloud9.

  1. Plaats de klasse Utilities in een geneste namespace, MethodLibraries. Los de compilatiefouten op die ontstaan.
  2. (Klassikaal) Maak een bestand OefeningenFiles.cs. Schrijf hierin een methode PrintPerLine(path). Deze opent het bestand op de locatie path en print het regel na regel af. Ze stopt nadat de laatste regel is afgeprint en print dan een laatste regel: "Klaar met inlezen bestand!"
  3. Schrijf in hetzelfde bestand een methode FileToSTring. Deze opent een bestand op een gegeven locatie, leest alle regels van het bestand en geeft uiteindelijk één string terug met de volledige tekst in het bestand.
  4. Voeg een methode PrintAsGrid toe aan OefeningenFiles.cs. Deze leest een bestand van 12 regels in. Op elke regel verwacht de methode een int die je kan parsen met int.Parse. Vervang eventuele niet te parsen regels door 0. Vul hiermee een rooster in van 4 rijen en 3 kolommen. Print dit rooster eerst rij per rij en dan kolom per kolom.
Een voorbeeld voor de laatste oefening: Als je tekstbestand er als volgt uitziet:
3
8
1
boe
7
bzr
9
8
8
1
2
3
Dan print je eerst:
3 8 1
0 7 0
9 8 8
1 2 3
Vervolgens print je:
3 0 9 1
8 7 8 2
1 0 8 3
VN
2018-11-20