Programmeren 1
Home

Programmeren 1

Exceptions
Exceptions: wanneer het fout loopt

Programmeren 1

Exceptions

Doelstelling

We bekijken exceptions, een mechanisme om fouten te signaleren en op te vangen in ons programma.

Leerpad

Lees het volgende lesmateriaal in het Yellow Book aandachtig:

  1. Exceptions (Yellow Book 3.4, volledig inclusief subsecties)

Tijdens de les maken we volgende oefeningen. Plaats deze voor de volgende les op Cloud9.

  1. Schrijf binnen OefeningenExceptions.cs een statische methode die een positief getal inleest vanaf de console en de vierkantswortel van dit getal afprint. De vierkantswortel bepalen doe je met Math.Sqrt (d.w.z. een statische methode van de klasse Math in de System namespace). Ga er niet vanuit dat de gebruiker een getal invoert. Als de invoer geen getal is, of als het getal negatief is, print je ongeldige invoer! af. Doe dit met behulp van Utilities.ReadInt en met exception handling. Achteraf print je ongeacht de invoer: Bedankt, tot volgende keer!
  2. Schrijf binnen OefeningenExceptions.cs een statische methode ReadNumber(int start, int end) die een getal inleest vanaf de console binnen het opgegeven bereik. Deze lijkt wat op Utilities.ReadInt, maar toont geen prompt en gooit ook een exception wanneer het ingelezen getal niet binnen de grenzen ligt. Schrijf met behulp van deze methode een programma dat 10 integers inleest tussen 2 en 99, zodanig dat elke integer strikt groter is dan de vorige, en ze allemaal bijhoudt in een array.
VN
2018-11-20