Programmeren 1
Home

Programmeren 1

Exceptions
Enums: voor een vaste set waarden van eenzelfde type

Programmeren 1

Enums

Doelstelling

We leren hoe we enums kunnen gebruiken om een vaste set waarden van eenzelfde type voor te stellen.

Leerpad

Lees het volgende lesmateriaal in het Yellow Book aandachtig:

  1. Our Case Study: Friendly Bank (Yellow Book 4.1, volledig inclusief subsecties)
  2. Enumerated types (Yellow Book 4.2, volledig inclusief subsecties)

Tijdens de les maken we volgende oefeningen. Plaats deze voor de volgende les op Cloud9.

  1. Schrijf een enum voor de seizoenen. Schrijf een bestand OefeningenEnums.cs met daarin een methode ReactToSeason(season). Deze methode heeft één parameter voor een seizoen en reageert op dit seizoen door een reactie uit te printen. Een switch-constructie bepaalt welke reactie wordt toegepast.
VN
2018-11-27