Programmeren 1
Home

Programmeren 1

Een programma schrijven
Een programma schrijven

Programmeren 1

Een programma schrijven

Doelstelling

 1. Na het leren werken met gegevens is het nu tijd om te leren hoe het verloop van de uitvoering van een programma controlleert. We hebben gezien dat alleen de code die in de Main methode van de Program klasse regel na regel wordt uitgevoerd. De code, die we in de methoden van de klassen hebben geschreven, wordt niet uitgevoerd zolang die niet in de Main methode van de Program klasse wordt opgeroepen.
 2. Na deze les weet je
  1. een patroon te herkennen en daarvoor een methode aan te maken
  2. hoe je de natuurlijke volgorde, namelijk regel na regel, doorbreekt door gebruik te maken van voorwaardelijke statements, namelijk het if statement

Leerpad

Lees het volgende lesmateriaal in het Yellow Book aandachtig:

 1. Programma's en patronen (Yellow Book 2.2.9 Programs and Patterns)
 2. filmpje Programma's en Patronen:
 3. Een programma schrijven:
  1. Software is een story (een verhaal) (Yellow Book 3.3.1 Software as a story)
   Daarbij speelt het gebruik van commentaar een belangrijke rol:
   1. blok commentaar
   2. lijn commentaar
  2. Het verloop (flow) van een programma controleren (Yellow Book 2.3.2 Controlling Program Flow)
   if-else
   if-else
  3. Constanten (Yellow Book onderdeel van 2.3.2 Controlling Program Flow)
 4. Oefening: if statements gebruiken om een keuzemenu te maken:

Opdracht

 1. Maak het voorbeeld dat staat op pagina 38 en 39 in de Yellow boek:
  1. Herorden de code en plaats die in een methode van de klasse EenProgrammaMaken. Geef die methode de naam GlazerCalcValidate().
  2. Voeg commentaar toe aan de methode.
  3. test de methode uit in de Main methode van de Program klasse
  4. voor een voorbeeld zie filmpje
 2. Maak in de Main methode van de Program klasse een keuzemenu om te kunnen kiezen welke methode je van de klasse EenProgrammaSchrijven wilt laten uitvoeren. Maak een keuze voor de volgende drie methoden:
  1. GlazorCalc
  2. Pharmacy
  3. GlazorCalcValidate

JI
2018-10-14 17:05:45