Programmeren 1 Een eenvoudig probleem
Home

Programmeren 1 Een eenvoudig probleem

System Development Lifecycle
System Development Lifecycle

Programmeren 1
Een eenvoudig probleem

Doelstelling

Een eerste volwaardig programma maken op Cloud9 in .NET Core C#. Je doorloopt de volledige levenscyclus van een programma:

 1. probleemdefinitie (o.a. functionele vereisten)
 2. analyse
 3. design
 4. programmeren:
  1. ontwikkeling
  2. testen
 5. implementatie
 6. onderhoud

Stappenplan

 1. Een eenvoudig probleem: (Yellow Book 1.2.2)
  1. oplossing (het programma) (Yellow Book 2.1.1)
  2. analyse (Yellow Book 202):
   1. namen en sleutelwoorden of identifiers en keywords (Yellow Book 1.4.§)
   2. afspraken voor het geven van de namen:
    1. velden (variabelen) in camelcase
    2. functies in pascalcase
    3. klassen pascalcase
    4. namespaces in pascalcase
   3. de systeembibliotheek (System namespace) gebruiken met using System;.
   4. een namespace maken: namespace
   5. een klasse declaren:
    1. class
    2. static
   6. variabelen(in OO jargon: velden, fieds) en gegevens (C# Tutorial):
    1. getallen
    2. tekst
    3. logische waarden
   7. een methode declaren
    1. void
    2. Main
    3. parameterlijst: ()
    4. codeblok: {}
   8. Statements
    1. ;
   9. operatoren (C# Tutorial)
    1. assignment (toekenning)
    2. expressies
    3. operatoren
   10. functies (in OO jargon: methoden): code ordenen, eerste stap naar modulair programmeren (C# Tutorial)
   11. conversie en casting (C# Tutorial)
    1. Parse
    2. (type)
   12. de Console klasse in de System namespace
    1. Console.ReadLine
    2. Console.WriteLine