Programmeren 1 Computers en programma's
Home

Programmeren 1 Computers en programma's

Computers en programma's
Computers en programma's

Programmeren 1
Computers en programma's

Doelstelling

 1. Je leert hoe je een backup van je workspace op Cloud9 maakt.
 2. Je leert werken met twee soorten lesmateriaal:
  1. project en probleemoplossend gericht (holistisch)
  2. thematisch (analytisch)
 3. Je leert wat programmeren is.
 4. Je leert het standpunt in te nemen van probleemoplossend denken.
 5. Een eerste volwaardig programma maken op Cloud9 in .NET Core C#.

Stappenplan

 1. Maak regelmatig een backup van je workspace. De school is niet verantwoordelijk bij verlies van data en programma's! Let erop dat je tijdens het examen al je oefeningen en taken op Cloud9 moet hebben staan. Als je die gegevens verliest, ben je daar zelf verantwoordelijk voor.
  1. op Cloud9, in de verkenneer, rechtermuisklik op de root
  2. kies Download
  3. sla het zip bestand lokaal op je computer op in een map met de naam Backup
 2. Twee soorten lesmateriaal:
  1. project gericht (probleemoplossend): download het C# Yellow Book
  2. thematisch en analytisch: C# Tutorial
 3. Hardware en software (Yellow Book 1.1.2)
 4. Data en informatie (Yellow Book 1.1.3)
 5. Probleemoplossend (Yellow Book 1.2.1)
 6. Een eenvoudig probleem: oppervlakte berekenen (Yellow Book 1.2.2)
  1. namen en sleutelwoorden
  2. objecten
  3. oplossing