Multimedia
Home

Multimedia

JavaScript Functioneel programmeren
Functioneel programmeren en JSON

Multimedia

JavaScript - Functioneel programmeren en JSON

Doelstelling

 1. Tot nu toe heb je in de opleiding geleerd wat procedureel en object geörienteerd programmeren is. OOP is veruit het meest courante paradigma. Maar je kan niet meer naast functioneel programmeren kijken sinds JavaScript meer en meer op de voorgrond is komen te staan. In deze les leren we de basis van het functioneel programmeren.
 2. Verder leren we JSON is.
 3. We leren hoe je een eenvoudige third party API aanspreekt.

Na deze les:

 1. weet je wat specifiek is aan functioneel programmeren;
 2. kan je gegevens in JSON formaat opvragen en presenteren;
 3. kan je de API van Leaflet aanspreken en gebruiken;
 4. kan je een volledig werkend programma schrijven gebaseerd op technieken eigen aan het functioneel programmeren en JSON;

Stappenplan

 1. JS - Functioneel programmeren
 2. Filmpje: Functies zijn 'eersteklas burgers' in JavaScript
 3. Filmpje: JS - closure sample iterator
 4. JSON
 5. JS - Functioneel programmeren in de praktijk

Opdracht

 1. Maak de oefeningen uit het lesmateriaal zelf en probeer de voorbeelden uit.
 2. In het voorbeeld gebruikte Tania Rarcia coffeeshops om op de map te plaatsen. Gebruik dezelfde techniek om voor het onderwerp dat je gekozen hebt voor de opdracht in de les Multimedia - Navigatie met tegels, een map te maken waarop alle bezienswaardigheden terug te vinden zijn. De details toon je als de bezoeker op een bepaalde locatie klikt. Plaats de html pagina en het css bestand in een submap met de naam javascript:
  |-javascript
    |-css
     |-map.css
    |-index.html
   
 3. Maak de oplossing lokaal in Visual Studio Code en synhroniseer ze met Bitbucket en Cloud9.

JI
2019-05-05 16:43:38