moe maar tevreden - project
Home

moe maar tevreden - project

Project - Moe maar tevreden Opmaak
Project
moe maar tevreden

moe maar tevreden - project

Als kind gingen we met school op uitstap naar de Zoo van Antwerpen, de Kamelberg, De Groene Poort in Brugge, ... 's Anderendaags schreven we dan een opstel over wat we gezien en beleefd hadden. Zo'n opstel eindigde steeds met de uitdrukking 'Moe maar tevreden keerden we terug naar huis'.

Afspraken projectwerk

 1. Deadline: 4 september 2020
 2. Presentatie en verdediging: 9 september 2020 18:00-22:00
 3. Je houdt een logboek bij met wat, wanneer en met wie je gewerkt hebt.
 4. Minstens één keer per week vergaderen met de teamleden + verslag in logboek of portfolio.
 5. Template stage portfolio Programmeren.docx (vervang overal portfolio door projectwerk)
 6. Eerstkomende teamvergadering met mij: zaterdag 25 juli 2020 19:00

Inhoud

 1. mmt - eerste verkennend gesprek
 2. mmt - definitiefase
 3. mmt - ERD
 4. mmt - logisch model
 5. mmt - use cases
 6. mmt - website wireframes
 7. mmt - app wireframes

JI
2020-07-07 17:09:15