Webtechnologie
Home

Webtechnologie

Afbeelding webtechnologie
Webtechnologie

Webtechnologie

In deze module leer je de actuele webstandaarden kennen zodat je responsieve websites, nieuwsbrieven, maar ook apps kunt maken met behulp van HTML5, CSS3 en JavaScript.

Doelstellingen

 1. Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
  1. De student creëert een interactieve en grafische website.
  2. De student gebruikt HTML, CSS en JavaScript om een wireframe/mock-up om te zetten in een website.
  3. De student verklaart de werking van clientside scripts.
  4. De student ontwikkelt clientside scripts.
 2. Uitvoeren kwaliteit: Programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
  1. De student realiseert een website in HTML, CSS en JavaScript op basis van een gegeven ontwerp.

Werkvormen

 1. Hoor- en/of werkcolleges (21.0 Uren)
 2. Practicum en/of oefeningen (28.0 Uren)
 3. Werktijd buiten de contacturen (107.0 Uren)

Inhoud

 1. Je gerief klaarzetten
 2. Aan de slag met je gerief
 3. Beginnen met HTML
 4. Beginnen met CSS
 5. CSS Lay-out
 6. Klassieke navigatie met menu's
 7. Pseudo-klassen
 8. Tabellen
 9. Formulieren
 10. Multimedia
 11. Moderne navigatie met tegels
 12. CSS transities en animaties
 13. JavaScript - de basis
 14. Functioneel programmeren en JSON
 15. Javascript Events revisited
 16. OOP in JavaScript
 17. Asynchroon programmeren
 18. Leren werken met de Google API
 19. Project - Moe maar tevreden
 20. Examenopdracht

JI
2019-05-19 13:46:34