Project - u-trip
Home

Project - u-trip

Project - u-trip

Project - Moe maar tevreden Opmaak
Project
u-trip

Als kind gingen we met school op uitstap naar de Zoo van Antwerpen, de Kamelberg, De Groene Poort in Brugge, ... 's Anderendaags schreven we dan een opstel over wat we gezien en beleefd hadden. Zo'n opstel eindigde steeds met de uitdrukking 'Moe maar tevreden keerden we terug naar huis'.

Afspraken projectwerk

 1. Deadline: presentatie in juni
 2. Presentatie en verdediging:
 3. Je houdt een logboek bij met wat, wanneer en met wie je gewerkt hebt.
 4. Minstens één keer per week vergaderen met de teamleden + verslag in logboek of portfolio.
 5. Template stage portfolio Programmeren.docx (vervang overal portfolio door projectwerk)
 6. Projectmanagement
  1. De zes fasen van projectmanagement
  2. The six phases of project management
  3. The Seven Phases of the System-Development Life Cycle
  4. Ben Frain, Designing And Building A Progressive Web Application Without A Framework (Part 1), July 23, 2019

Inhoud

 1. u-trip eerste verkennend gesprek
 2. definitiefase
  1. u-trip - admin definitiefase
  2. u-trip website definitiefase
 3. mmt - ERD
 4. u-trip logisch model
 5. u-trip app wireframes
 6. u-trip use cases
 7. u-trip website wireframes
 8. u-trip app wireframes

JI
2021-06-16 10:19:26