Programmeren OO
Home

Programmeren OO

Aan de slag met je gerief

Programmeren OO

Alle elementen van object georiënteerd programmeren komen aan bod. Ook wordt het gebruik van complexe datastructuren in programma's en algoritmen aangeleerd.

Doelstellingen

 1. Je gerief klaarzetten:
  1. je leert hoe je Visual Studio installeert
  2. je leert hoe je GIT installeert en waarvoor het dient
 2. Wat is object geörienteerd programmeren?
  1. orde in je code: OO compartimenteert gegevens en functionaliteit in objecten;
  2. dat gebeurt door de inhoud (gegevens) en het gedrag 'functionaliteit) van objecten te declareren in klassen (velden en methoden);
  3. de voordelen zijn onder meer herbruikbaarheid, refactoring, uitbreidbaarheid, onderhoud en efficiëntie.
 3. OOP-functies omvatten het volgende:

  1. inkapseling (encapsulation): dit maakt de programmastructuur gemakkelijker te beheren omdat de implementatie en status van elk object verborgen zijn binnen duidelijk gedefinieerde grenzen (namespaces en klassen);

  2. overerving (inheritance): dit verwijst naar de hiërarchische ordening van klassen;

  3. polymorfisme (: dit betekent dat abstracte entiteiten op meerdere manieren kunnen worden geïmplementeerd;

   Objectgeoriënteerd programmeren maakt vereenvoudigd programmeren mogelijk.
 4. Meerdimensionale arrays: rectangular arrays versus jagged arrays (array van arrays) en keuzecriteria
  1. Collections: List, Dictionary, SortedList, Stack, Queue
  2. LinQ voor collections
 5. Gevorderde zoek- en sorteeralgoritmes met lambda's, bijvoorbeeld:
  1. quick sort van een array,
  2. binair zoeken in een gesorteerde array (iteratie, recursie),
  3. compare.
 6. Foutafhandeling
 7. Codering met nadruk op programmeerstijl, error handling m.a.w. integratie van alle aangeleerde technieken

Inhoud

 1. Programmeren OO - Je gerief klaarzetten
 2. Programmeren OO - Aan de slag met je gerief
 3. Orde in NET
 4. Werken met gegevens
 5. Collecties of objectverzamelingen
 6. Generieke collecties
 7. Delegates, Lambdas en Events
 8. LINQ query operatoren
 9. Gegevensserialisatie in CSharp
 10. ASP.NET Core
  1. Werken met statische bestanden in ASP.NET Core
  2. Een leeg ASP.NET Core project maken
  3. ASP.NET Core Razor Pages

JI
2020-07-30 11:19:43