Programmeren 4
Home

Titel

Programmeren 4

Logo PHP delirium
Programmeren 4

PHP is ontworpen om webontwikkeling eenvoudiger te maken en veel beginners kunnen er moeiteloos mee aan de slag.

De nieuwste versie van PHP (PHP8) heeft veel inconsistenties en fatale fouten opgelost. PHP heeft een schat aan leermiddelen, maar je moet ervoor zorgen dat je verouderde tutorials vermijdt.

In deze module leren we werken met PHP 8 en besteden we heel veel aandacht aan OOP. We ordenen onze code in namespaces en klassen en gebruiken Composer om onze code in componenten in te delen.

5 goede redenen om PHP te leren

 1. De basis PHP kan je gemakkelijk leren en je kan heel gauw beginnen coderen!
 2. Er is veel vraag naar PHP programmeurs op de arbeidsmarkt.
 3. Meer dan 40% van alle websites wereldwijd zijn gemaakt in PHP.
 4. Heel wat grote bedrijven gebruiken PHP:
  1. Zend
  2. Yahoo
  3. Facebook
  4. Google
  5. NASA
  6. W3C...
 5. PHP is open source en je vindt gemakkelijk en goedkoop een hosting pakket.

Eindcompetenties

 1. De student kan een projectdossier opstellen van de globale oefeningen.
 2. De student kan de methoden en technieken uit voorgaande modules in de praktijk om zetten (Analyse methodologie,…).
 3. De student kan bijkomende toegangsmethoden tot databanken gebruiken.
 4. De student kan bijkomende taalspecifieke mogelijkheden gebruiken.
 5. De student kan moderne geavanceerde programmeerconcepten toepassen.
 6. De student kan een omschreven probleem omzetten in een toepassing aan de hand van het doorlopen van de gehele projectcyclus.

Leerinhoud

 1. De initiale fase (Initiation Phase)
 2. Systeemconceptontwikkelingsfase (System Concept Development Phase)
 3. Planningfase (Planning Phase)
 4. Eisenanalysefase (Requirements Analysis Phase)
 5. Ontwerpfase (Design Phase)
 6. Ontwikkelingsfase (Development Phase)
 7. Integratie- en testfase (Integration and Test Phase)
 8. Implementatiefase (Implementation Phase)
 9. Onderhoudfase (Operations and Maintenance Phase)
 10. Terminatiefase (Disposition Phase)

Leerpad

 1. PHP Je gerief klaarzetten
 2. PHP Aan de slag met je gerief
 3. Herhaling HTML
 4. Beginnen met PHP
 5. Beginnen met PHP - Opdrachten
  1. Oefening: Kraal-sorteeralgoritme in PHP
  2. PHP recursie
 6. PHP formulieren
 7. PHP OO
 8. PHP opdrachtregel-scripts (PHP CLI scripts)
 9. MySQL
 10. PHP en databases
 11. Het Fric-frac project - Analyse
 12. Fric-frac - eerste realisatie - PDO en sessions
 13. Fric-frac - simple CRUD project 1
 14. Fric-frac - simple CRUD project 2
 15. MVC in PHP
 16. n-tier in PHP
 17. PHP cookies amp sessions
 18. Fric-frac - examenopdracht
 19. Composer
 20. Laravel

JI
2021-12-26 11:20:12