Programmeren 4
Home

Programmeren 4

Programmeren 4

Programmeren 4
Programmeren 4

PHP is ontworpen om webontwikkeling eenvoudiger te maken en veel beginners kunnen er moeiteloos mee aan de slag.

De nieuwste versie van PHP (PHP7) heeft veel inconsistenties en fatale fouten opgelost. PHP heeft een schat aan leermiddelen, maar je moet ervoor zorgen dat je verouderde tutorials vermijdt.

In deze module leren we PHP 7 en besteden we heel veel aandacht aan OOP. We ordenen onze code in namespaces en klassen en gebruiken Composer om onze code in componenten in te delen.

5 goede redenen om PHP te leren

 1. De basis PHP kan je gemakkelijk leren en je kan heel gauw beginnen coderen!
 2. Er is veel vraag naar PHP programmeurs op de arbeidsmarkt.
 3. Meer dan 40% van alle websites wereldwijd zijn gemaakt in PHP.
 4. Heel wat grote bedrijven gebruiken PHP:
  1. Zend
  2. Yahoo
  3. Facebook
  4. Google
  5. NASA
  6. W3C...
 5. PHP is open source en je vindt gemakkelijk en goedkoop een hosting pakket.

Eindcompetenties

 1. De student kan een projectdossier opstellen van de globale oefeningen.
 2. De student kan de methoden en technieken uit voorgaande modules in de praktijk om zetten (Analyse methodologie,…).
 3. De student kan bijkomende toegangsmethoden tot databanken gebruiken.
 4. De student kan bijkomende taalspecifieke mogelijkheden gebruiken.
 5. De student kan moderne geavanceerde programmeerconcepten toepassen.
 6. De student kan een omschreven probleem omzetten in een toepassing aan de hand van het doorlopen van de gehele projectcyclus.

Leerinhoud

 1. De initiale fase (Initiation Phase)
 2. Systeemconceptontwikkelingsfase (System Concept Development Phase)
 3. Planningfase (Planning Phase)
 4. Eisenanalysefase (Requirements Analysis Phase)
 5. Ontwerpfase (Design Phase)
 6. Ontwikkelingsfase (Development Phase)
 7. Integratie- en testfase (Integration and Test Phase)
 8. Implementatiefase (Implementation Phase)
 9. Onderhoudfase (Operations and Maintenance Phase)
 10. Terminatiefase (Disposition Phase)

Leerpad

 1. Intro
 2. Je gerief klaarzetten
 3. Aan de slag met je gerief
 4. Programmeren 4 Beginnen met PHP
 5. Programmeren 4 Beginnen met PHP - Opdrachten
 6. Composer
 7. MVC in PHP
 8. PHP formulieren
 9. Werken met gegevens
 10. Opdracht leren werken met gegevens
 11. PHP Routing
 12. Programmeren 4 Les 6 PHP Advanced 1
 13. Programmeren 4 Les 7 PHP Advanced 2
 14. Programmeren 4 Les 8 PHP OO
 15. Programmeren 4 Les 9 Composer

JI
2018-11-27 20:48:08