Programmeren 2
Home

Programmeren 2

Programmeren 2

Programmeren 2
Programmeren 2

In deze module leer je omgaan met standaardalgoritmen voor onder meer sorteren en zoeken, opbouwen en toepassen, evenals het scheiden van de presentatiecode van de busniness-logica.

Alle elementen van object georiënteerd programmeren komen aan bod. Ook wordt het gebruik van complexe datastructuren in programma's en algoritmen aangeleerd.

De principes en elementen van een gebruikelijke user-interface worden behandeld.

Doelstellingen

 1. OOP: Overerving + Interfaces: algemeen:
  1. de access modifier protected,
  2. sealed classes,
  3. overriding en de method modifiers virtual, override, abstract, sealed,
  4. interface implementatie,
  5. expliciete en impliciete interface implementatie,
  6. loose coupling.
 2. OOP: Varia:
  1. destructor en de werking van de garbage collector,
  2. abstracte classes,
  3. nested types (inner classes),
  4. boxing.
 3. Gevorderde zoek- en sorteeralgoritmes met lambda's, bijvoorbeeld:
  1. quick sort van een array,
  2. binair zoeken in een gesorteerde array (iteratie, recursie),
  3. compare.
 4. Meerdimensionale arrays: rectangular arrays versus jagged arrays (array van arrays) en keuzecriteria
  1. Collections: List, Dictionary, SortedList, Stack, Queue
  2. LinQ voor collections
 5. Ontwerp van grafische user interfaces waarbij de nadruk ligt op het goed ontwerp van de userinterface (wanneer gebruik ik wat?) en de scheiding tussen presentatie en andere logica en niet enkel op de afzonderlijke werking van alle mogelijke controls.
  1. HTML forms
  2. grid
  3. flexbox
  4. canvas
  5. User Controls.
  6. Het aanmaken van Control Libraries.
 6. Class diagram
 7. Codering met nadruk op programmeerstijl, error handling m.a.w. integratie van alle aangeleerde technieken
 8. code-documentatie: via xml-tags

Inhoud

 1. Je gerief klaarzetten
 2. Aan de slag met je gerief
 3. Orde in NET
 4. Werken met gegevens
 5. Collecties of objectverzamelingen
 6. Generieke collecties
 7. Delegates, Lambdas en Events
 8. LINQ query operatoren
 9. Gegevensserialisatie in CSharp
 10. ASP.NET Core
  1. Werken met statische bestanden in ASP.NET Core
  2. Een leeg ASP.NET Core project maken
  3. ASP.NET Core Razor Pages

JI
2018-06-02 16:12:44