Databanken
Home

Databanken

Databanken

Databanken
Databanken

Het gebruik van SQL Server databases neemt sterk toe. Inj grote organisaties als banken en verzekeraars, maar ook steeds vaker in kleinere organisaties.

Met de groei van het belang van het gebruik van SQL Server groeit ook de vraag naar ervaren SQL ontwikkelaars. De tijd dat de ontwikkelaars de database er wel even bij deden, ligt al enige tijd achter ons.

Doelstellingen

In deze module leer je eerst de praktijk:

Nadat je uit de voeten kan met SQL wordt in een tweede moment nagedacht over wat je geleerd hebt en een theoreitisch kader geschetst:

Met de kennis en vaardigheden die je in deze module leert ben je in staat om als ontwikkelaar het databasegedeelte van een applicatie uit te voeren.

Inhoud

 1. Databanken Les 1 Je gerief klaarzetten
 2. Databanken Les 2 Aan de slag met je gerief
 3. Databanken Les 3 Data Definiton Language
 4. Databanken Les 4 Data Manipulation Language (1)
  1. MySQL het INSERT statement
  2. MySQL Meerdere rijen inserten
 5. Databanken Les 5 Data Manipulation Language (2)
  1. MySQL het UPDATE statement
  2. MySQL het DELETE statement
  3. MySQL het SELECT statement
 6. Databanken Les 6 Data Manipulation Language (3)
  1. MySQL het SELECT statement met clausules
  2. MySQL het SELECT statement met voorwaarden
  3. MySQL Operatoren
  4. MySQL Werken met samengestelde logische operatoren
 7. Databanken Les 7 Data Manipulation Language (4)
  1. MySQL Vergelijkingsoperatoren
  2. MySQL ORDER BY
  3. MYSQL de LIKE operator
 8. Databanken Les 8 Data Manipulation Language (5)
  1. MYSQL de BETWEEN operator
  2. MYSQL de IN operator
  3. MYSQL de DISTINCT operator

JI
2018-03-26 11:41:06