Databanken MySQL
Home

Databanken MySQL

Databanken MySQL

Databanken
Databanken

Het gebruik van SQL Server databases neemt sterk toe. Inj grote organisaties als banken en verzekeraars, maar ook steeds vaker in kleinere organisaties.

Met de groei van het belang van het gebruik van SQL Server groeit ook de vraag naar ervaren SQL ontwikkelaars. De tijd dat de ontwikkelaars de database er wel even bij deden, ligt al enige tijd achter ons.

Doelstellingen

 1. In deze module leer je eerst de praktijk:
  1. een database opzetten
  2. database objecten, zoals tabellen, indexen, sleuters enz., maken;
  3. database objecten manipuleren: inserten, deleten, updaten en selecteren;
 2. Nadat je uit de voeten kan met SQL wordt in een tweede moment nagedacht over wat je geleerd hebt en een theoreitisch kader geschetst:
  1. relationeel model;
  2. entity relationship model;
 3. Met de kennis en vaardigheden die je in deze module leert ben je in staat om als ontwikkelaar het databasegedeelte van een applicatie uit te voeren.

De nummers in de hoofdlijst geven de lessen aan.

Leerpad

 1. Je gerief klaarzetten
 2. Je gerief klaarzetten voor Mac:
  1. MySQL Server installeren op Mac
  2. MySQL Workbench installeren op Mac
  3. MySQL Workbench in gebruik nemen op Mac
 3. Aan de slag met je gerief
 4. Data Definiton Language (1)
 5. Data Manipulation Language (1)
  1. MySQL het INSERT statement
  2. MySQL Meerdere rijen inserten
 6. Data Manipulation Language (2)
  1. MySQL het UPDATE statement
  2. MySQL het DELETE statement
  3. MySQL het SELECT statement
 7. Data Manipulation Language (3)
  1. MySQL het SELECT statement met clausules
  2. MySQL het SELECT statement met voorwaarden
  3. MySQL Operatoren
  4. MySQL Werken met samengestelde logische operatoren
 8. Data Manipulation Language (4)
  1. MySQL Vergelijkingsoperatoren
  2. MySQL ORDER BY
  3. MYSQL de LIKE operator
 9. Data Manipulation Language (5)
  1. MYSQL de BETWEEN operator
  2. MYSQL de IN operator
  3. MYSQL de DISTINCT operator
 10. MySQL Data Definition Language (2)
  1. MySQL Sleutels
   1. Rijen met een vingerafdruk
   2. MySQL Een primaire sleutel maken in een bestaande tabel
   3. MySQL Een primaire sleutel maken in een nieuwe tabel
 11. MySQL Data Definition Language (3)
  1. MySQL Sleutels
   1. Opdracht
 12. MySQL Data Definition Language (4)
  1. MySQL Sleutels
   1. Vreemde sleutels
   2. MySQL Normaliseren in de praktijk
 13. MySQL Data Manipulation Language (6)
  1. MySQL tabellen samenvoegen met JOIN
 14. Normaliseren in de praktijk
  1. MySQL Data Definition Language (5)
   1. MySQL De Postcodes tabel verbinden met de Personen tabel
  2. MySQL Data Manipulation Language
   1. Boeken en personen toevoegen met behulp van subqueries
 15. MySQL Data Manipulation Language (7)
  1. Statistieken
 16. Opdracht en voorbereiding examen
  1. Opdracht Databanken normaliseren
  2. Voorbereiding examen Databanken
 17. Theorie DBMS
  1. Databank- of databasesystemen
  2. Elementen van een databasesysteem
  3. De 3-lagen architectuur van een DBMS
  4. Componenten van een DBMS
  5. Conceptueel gegevensmodel
  6. Het ER model

JI
2020-08-27 16:50:46