Databanken MSSQL
Home

Databanken MSSQL

Databanken MSSQL

Databanken
Databanken

Het gebruik van SQL Server databases neemt sterk toe. Inj grote organisaties als banken en verzekeraars, maar ook steeds vaker in kleinere organisaties.

Met de groei van het belang van het gebruik van SQL Server groeit ook de vraag naar ervaren SQL ontwikkelaars. De tijd dat de ontwikkelaars de database er wel even bij deden, ligt al enige tijd achter ons.

Doelstellingen

 1. In deze module leer je eerst de praktijk:
  1. een database opzetten
  2. database objecten, zoals tabellen, indexen, sleuters enz., maken;
  3. database objecten manipuleren: inserten, deleten, updaten en selecteren;
 2. Nadat je uit de voeten kan met SQL wordt in een tweede moment nagedacht over wat je geleerd hebt en een theoreitisch kader geschetst:
  1. relationeel model;
  2. entity relationship model;
 3. Met de kennis en vaardigheden die je in deze module leert ben je in staat om als ontwikkelaar het databasegedeelte van een applicatie uit te voeren.

Leerpad

 1. Je gerief klaarzetten
 2. SQL Inleiding
 3. Van data naar informatie
 4. MSSQL Gegegevenstypes
 5. Data Definition Language
  1. Betekenis van Data Definition Language
  2. MSSQL Een database maken CREATE
  3. MSSQL Een tabel creeren CREATE
  4. MSSQL Een tabel verwijderen DROP
  5. MSSQL Een tabel wijzigen ALTER
  6. MSSQL Met vallen en opstaan
  7. MSSQL Een herstelpunt maken
 6. Data Manipulation Language
  1. Betekenis van Data Manipulation Language
  2. SQL INSERT statement
  3. SQL Meerdere rijen inserten
  4. SQL SELECT statement
  5. MSSQL Herstelpunt na meerdere rijen inserten
  6. SQL UPDATE statement
  7. SQL DELETE statement
  8. Kiezen met finesse
   1. SQL SELECT statement met clausules
   2. SQL Operatoren
   3. SQL Vergelijkingsoperatoren
   4. SQL Werken met samengestelde logische operatoren
   5. SQL SELECT statement met voorwaarden
   6. Ordenen
    1. MSSQL Alfabetische volgorde
    2. SQL ORDER BY clausule
   7. SQL LIKE operator
   8. SQL BETWEEN operator
   9. SQL IN operator
   10. SQL DISTINCT operator
 7. DDL - Sleutels
  1. MySQL Sleutels
  2. Rijen met een vingerafdruk
  3. MySQL Een primaire sleutel maken in een bestaande tabel
  4. MySQL Een primaire sleutel maken in een nieuwe tabel
  5. Opdracht
  6. Vreemde sleutels
  7. MySQL Normaliseren in de praktijk
 8. DML - Sleutels
  1. MySQL tabellen samenvoegen met JOIN
 9. Normaliseren in de praktijk
  1. MySQL Data Definition Language (5)
   1. MySQL De Postcodes tabel verbinden met de Personen tabel
  2. MySQL Data Manipulation Language
   1. Boeken en personen toevoegen met behulp van subqueries
 10. DML - Statistieken
  1. MSSQL Aggregaties
 11. Opdracht en voorbereiding examen
  1. Opdracht Databanken normaliseren
  2. Voorbereiding examen Databanken
 12. Theorie DBMS
  1. Databank- of databasesystemen
  2. Elementen van een databasesysteem
  3. De 3-lagen architectuur van een DBMS
  4. Componenten van een DBMS
  5. Conceptueel gegevensmodel
  6. Het ER model

JI
2020-01-26 15:08:10