VOS navigatie
Home

VOS navigatie

VOS navigatie

De interactie flow begint met (1) het hoofdmenu, HomeIndex, van de beschikbare procedures. Sommige procedures verwijzen door naar een (2) submenu met procedures. Er zijn 4 submenu's:

  1. FireIndex
  2. AccidentIndex
  3. TerrorIndex
  4. PsychoSocialRiskIndex

Uiteindelijk komt de gebruiker terecht bij (3) de beschrijving van één procedure, ViewProcedure. Tenslotte is er nog de loginpagina.

Beschrijving

We gebruiken de React Navigation component om de navigatie te implementeren. We installeren eerst React Navigation:

  1. Installeer de react-navigation package in je React Native project:
    npm install react-navigation

We maken een component met de naam IndexProcedure die op basis van de meegeleverde data de menu's rendert.

De hoofdcomponent in vos.js importeert de data in json formaat voor het aanmaken van de indexen (menu's). De navigatie component zorgt er voor dat de gebruiker van het de ene index naar de andere kan navigeren en van daaruit naar de gekozen procecure.

In index.js wordt de App component in vos.js geïnstancieerd.

JI
2019-08-28 12:09:01