mmt - use cases
Home

mmt - use cases

mmt - use cases

Het programma van eisen een aantal UML use case diagrammen. Deze tonen door middel van lijnen welke actoren (gebruikersrollen, aangeduid met een draadpoppetje) welke use cases (scenario’s, aangeduid met een ellips) kunnen uitvoeren.

Een use case diagram beschrijft alleen de interactie, niet de interne werking van het systeem. Use cases kunnen goed met eindgebruikers besproken worden, omdat ze aansluiten bij hun belevingswereld.

De naam van een use case is samengesteld uit een zelfstandig naamwoord en een werkwoord.

Inleiding

Om het verschil aan te geven tussen aangemeld en niet aangemeld gebruik ik actor inheritance. Een concept dat ik gevonden heb op Use Case Diagram Samples. Nog meer info daarover op Inheritance Between Use Cases.

Use Case Guest

mmt - use case - guest
mmt - use case - guest

Use Case User

De gebruiker is bijvoorbeeld een leerling, een deelnemer aan een uitstap. Een User erft alle mogelijkheden van Guest.

mmt - use case - user
mmt - use case - user

JI
2019-01-12 16:59:44