Fric-frac Wireframes Person
Home

Fric-frac Wireframes Person

Fric-frac Wireframes Person

De wireframes dienen als basis voor de Views.

Vier use cases vereisen een View:

  1. Person Index
  2. Person InsertingOne
  3. Person ReadingOne
  4. Person UpdatingOne

Person Index

De Index view is het startpunt voor het werken met een entiteit.

We beginnen met de wireframe voor het selecteren of toevoegen van een persoon. De beheerder heeft hier de keuze. Ofwel voegt hij een nieuwe persoon toe, ofwel kiest hij een bestaande persoon uit de lijst.

Op de wireframe zie je hoe de beheerder een nieuwe persoon kan toevoegen of selecteren. In de lijst rechts, worden alle kolommen getoond waarvan de List eigenschap in de het logisch model (Fric-frac Logisch model) op YES staat.

Met het hamburger knop kan de beheerder terugkeren naar de Index pagina van het Admin gedeelte van de website.

fric-frac wireframe person editing pagina
Fric-frac Wireframe Person Index Pagina

Person InsertingOne

In deze use case kan de beheerder gegevens van een nieuwe persoon intypen en inserten. Hij kan er ook voor kiezen het inserten te annuleren.

fric-frac wireframe person insertingone
fric-frac wireframe Person InsertingOne

Person ReadingOne

In deze use case worden de details van de geselecteerde persoon getoond. De beheerder kan dan beslissen de gegevens te wijzigen, de persoon te deleten of een nieuwe persoon toe te voegen.

fric-frac wireframe person readingone
fric-frac wireframe Person ReadingOne

Person UpdatingOne

fric-frac wireframe person updatingone
fric-frac wireframe person updatingone

JI
2018-01-02 20:25:17