Competition Use Case Person Index
Home

Competition Use Case Person Index

Competition Use Case Person Index

De use case beschrijft de interactie, niet de interne werking van het systeem. De naam van de use case bestaat uit een zelfstandig naamwoord, in dit geval de naam van de entiteit, en een werkwoord, in dat geval een van de vier CRUD werkwoorden.

Probleem

We hebben een manier nodig om de code die we willen schrijven op een intuïtieve manier voor te stellen zodat we een goed mentaal beeld kunnen vormen van datgene wat we willen maken. Use cases zijn hiervoor geschikt omdat ze goed aansluiten bij onze eigen belevingswereld.

Design

Use case diagram

We beginnen met een use case diagram.

fric-frac use case person editing
Fric-frac Use Case Person Index

Use case beschrijvingen

Person Index

naam use case

Person Index

samenvatting

lijst van personen tonen met hun voornaam en familienaam en de mogelijkheid bieden een persoon uit de lijst te selecteren om te kunnen updaten of te deleten.

actoren

beheerder

aannamen

 1. beheerder is aangemeld
 2. beheerder is op de Index pagina van de Home sectie van de website
 3. er is een link om naar de Selecting pagina van de Person sectie te navigeren

beschrijving

 1. Gegevens uit de database ophalen (instantie van DbContext maken of eigen DAL)
 2. De Person DbSet aan de view doorgeven
 3. de Index view laden

alternatief

resultaat

de lijst van personen staat op de Index pagina

Person InsertingOne

Een eerste poging tot het beschrijven van Person InsertingOne.

De beheerder moet de mogelijkheid hebben om een nieuwe persoon toe te voegen. Na het intypen van de nieuwe gegevens moet het programma de nieuwe persoon in de tabel Person inserten. Zie hievoor de use case hieronder.

naam use case

Person InsertingOne

samenvatting

Beheerder maakt een persoon aan, nieuwe persoon toevoegen

actoren

beheerder

aannamen

 1. beheerder is aangemeld
 2. beheerder is op de Index pagina van de Person sectie van de website
 3. de gegevens van de nieuwe persoon zijn beschikbaar

beschrijving

 1. openen van de view door op de link InsertingOne Persone te klikken
 2. een forumulier met lege invulvelden wordt getoond
 3. de gegevens van de Persoon ingeven
 4. beheerder vraagt het programma om de gegevens van de nieuwe persoon in de tabel te inserten door op de InsertOne knop te klikken

uitzonderingen

[niet ingevulde velden ] : melding welke velden nog ingevuld moeten worden.

resultaat

de persoongegevens worden via het formulier (submit) verstuurd naar de server om te worden toegevoegd aan de tabel in de database

Person InsertOne

En nu een eerste poging tot het beschrijven van de use case Person InsertOne:

naam use case

Person InsertOne

samenvatting

nieuwe persoon inserten

actoren

beheerder

aannamen

 1. beheerder is aangemeld
 2. de gegevens van de nieuwe persoon zijn ingevuld
 3. beheerder heeft op de InsertOne knop geklikt

beschrijving

 1. Connectie met de database maken (instantie van DbContext maken of eigen DAL)
 2. instantie van Person maken en eigenschappen invullen met de waarden uit de Form
 3. de Save methode van DbContext of eigen DAL oproepen

alternatief

de persoon bestaat al

resultaat

de persoon is toegevoegd in de tabel Person

Person UpdatingOne

Een eerste poging tot het beschrijven van Person Updating.

De beheerder moet de mogelijkheid hebben om de gegevens van een bestaande persoon te wijzigen. Na het intypen van de nieuwe gegevens moet het programma de gewijzigde persoon in de tabel Person updaten. Zie hievoor de use case hieronder.

naam use case

Person UpdatingOne

samenvatting

de gegevens van een bestaande persoon wijzigen

actoren

beheerder

aannamen

 1. beheerder is aangemeld
 2. beheerder is op de Index pagina van de Person sectie van de website
 3. de nieuwe gegevens van de bestaande persoon zijn beschikbaar

beschrijving

 1. openen van de view door op de link UpdatingOne van de bestaande persoon te klikken
 2. een formulier met invulvelden, met de gegevens van de geslecteerde persoon, wordt getoond
 3. de nieuwe gegevens van de persoon ingeven
 4. beheerder vraagt het programma om de gegevens van de gewijzigde persoon in de tabel te updaten door op de UpdateOne knop te klikken

uitzonderingen

[niet ingevulde velden ] : melding welke velden nog ingevuld moeten worden.

resultaat

de persoon gegevens worden verstuurd naar de server om de Person tabel te updaten

Person UpdateOne

En nu een eerste poging tot het beschrijven van de use case Person UpdateOne:

naam use case

Person UpdateOne

samenvatting

nieuwe gegevens van persoon updaten

actoren

beheerder

aannamen

 1. beheerder is aangemeld
 2. de gewijzigde gegevens van de bestaande persoon zijn ingevuld
 3. beheerder heeft op de UpdateOne knop geklikt

beschrijving

 1. Connectie met database maken (instantie van DbContext of eigen DAL maken)
 2. instantie van Person maken en eigenschappen invullen met de waarden uit de Form
 3. de Save methode van DbContext of eigen DAL oproepen

alternatief

wijzigingen annuleren

resultaat

de persoon is geüpdated in de tabel Person

Person DeleteOne

En nu een eerste poging tot het beschrijven van de use case Person DeleteOne:

naam use case

Person Delete

samenvatting

de geselecteerde persoon deleten

actoren

beheerder

aannamen

 1. beheerder is aangemeld
 2. de beheerder heeft een te deleten persson geselecteerd door op de DeleteOne link te klikken

beschrijving

 1. Connectie met database (instantie van DbContext of eigen DAL) maken
 2. instantie van Person maken en eigenschappen invullen met de waarden uit de Form
 3. de Deletemethode van DbContext of eigen DAL oproepen

alternatief

geen

resultaat

de persoon is gedeleted in de tabel Person

JI
2018-12-05 13:35:10