Fric-frac Logisch model
Home

Fric-frac Logisch model

Fric-frac Logisch model

Het logische datamodel beschrijft de structuur van en de referenties tussen de logische gegevensobjecten, die meer gelijken op tabellen dan op entiteiten.

Data Structure Diagram

Alle uitleg over de DSD van An Orm Apart vind je op Data Structure Diagram voor An Orm Apart.Dit is geen achtergrondinformatie! Op die pagina vind je de betekenis van de kolomhoofdingen die je op deze pagina tegenkomt.

docent1

Fric-Frac

ModernWays

Person

Persoon

FirstName, LastName
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
FirstName Voornaam NO NO NO CHAR 50 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
LastName Achternaam SELECTX NO NO CHAR 120 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Email E-mail SELECTX NO NO CHAR 255 YES YES NO NA NA NA NO INPUT EMAIL NA NA jan.jannsens@mail.me
Address1 Adres 1 NO NO NO CHAR 255 YES YES NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
Address2 Adres 2 NO NO NO CHAR 255 YES YES NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
PostalCode Postcode NO NO NO CHAR 20 YES NO NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
City Stad NO NO NO CHAR 80 YES YES NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
CountryId Land NO NO NO Integer NA NA NA YES Country Id Name NO SELECT NA NA NA NA
Phone1 Telefoon 1 NO NO NO CHAR 25 YES NA NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
Birthday Geboortedatum NO NO NO DATETIME NA NA NA NO NA NA NA NO INPUT DATE NA NA NA
Rating Tevreden NO NO NO Integer NA NA NA NO NA NA NA NO INPUT RANGE NA NA NA
Id NA NA PK YES Integer NA NA NA Yes NA NA NA YES INPUT HIDDEN NA NA NA

Country

Land

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Name Naam SELECTX NO YES CHAR 50 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Code Code SELECTX NO YES CHAR 2 YES YES NO NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Id NA NA PK YES Integer NA NA NA Yes NA NA NA YES INPUT HIDDEN NA NA NA

Role

Rol

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Name Naam SELECTX NO YES CHAR 50 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Id NA NA PK YES Integer NA NA NA Yes NA NA NA YES INPUT HIDDEN NA NA NA

User

Gebruiker

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Name Naam SELECTX NO YES CHAR 50 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Salt Zout NA NO NO CHAR 255 YES YES NO NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
HashedPassword Hash NA NO NO CHAR 255 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
PersonId Persoon Id NA NO NO Integer NA NA NA YES Person Id FirstName, LastName NO SELECT NA NA NA NA
RoleId Rol Id NA NO NO Integer NA NA NA YES Role Id Name NO SELECT NA NA NA NA
Id NA NA PK YES Integer NA NA NA Yes NA NA NA YES INPUT HIDDEN NA NA NA

EventCategory

Event categorie

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Name Naam SELECTX NO YES CHAR 120 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Id NA NA PK YES Integer NA NA NA Yes NA NA NA YES INPUT HIDDEN NA NA NA

EventTopic

Event topic

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Name Naam SELECTX NO YES CHAR 120 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Id NA NA PK YES Integer NA NA NA Yes NA NA NA YES INPUT HIDDEN NA NA NA

Event

Event

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Name Naam SELECTX NO NO CHAR 120 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Location Locatie SELECTX NO NO CHAR 120 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Starts Start NO NO NO DATETIME NA NA NA NO NA NA NA NO INPUT DATE NA NA NA
Ends Einde NO NO NO DATETIME NA NA NA NO NA NA NA NO INPUT DATE NA NA NA
Image Afbeelding YES NO NO CHAR 255 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Description Beschrijving NO NO NO CHAR 1024 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
OrganiserName Organisator naam SELECTX NO NO CHAR 120 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
OrganiserDescription Organisator beschrijving NO NO NO CHAR 120 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
EventCategoryId EventCategoryId NA NO NO Integer NA NA NA YES EventCategory Id Name NO SELECT NA NA NA NA
EventTopicId EventTopicId NA NO NO Integer NA NA NA YES EventTopic Id Name NO SELECT NA NA NA NA
Id NA NA PK YES Integer NA NA NA Yes NA NA NA YES INPUT HIDDEN NA NA NA

JI
2018-12-20 11:45:07