Fric-frac Conceptueel model
Home

Fric-frac Conceptueel model

Fric-frac Conceptueel model

Een gegevensmodel is een grafische weergave voor de oplossing van een probleem, zoals aangenomen door een bepaalde gemeenschap.

UML Entity Relationship diagram

We gebruiken een UML ERD en een gewoon ERD om het conceptueel model voor te stellen.

Een conceptueel model:

Het conceptueel model speelt een belangrijke rol omdat

Entiteiten

Een entiteit is:

Symbool voor een entiteit:

Attributen

Een attribuut is een eigenschap van een entiteit die de kenmerken van een bepaald exemplaar van een entiteit beschrijft. Een unique Identifier, een UID is een kenmerk waarvan de waarde een bepaald exemplaar van een entiteit identificeert. Attributen worden in ovalen rond de entiteit geschreven. Een UID is onderstreept. Meestal is dit een zelfstandig naamwoord.

Verwantschappen

Verwantschappen drukken een relatie tussen entiteiten uit. Deze relatie heeft niet dezelfde betekenis als relatie in relationele databanken. Meestal is dit een werkwoord.

UML ERD

fric-frac uml erd
fric-frac uml erd

De relaties tussen de entiteiten kunnen we als volgt lezen:

ERD

fric-frac erd
fric-frac erd

JI
2017-12-02 12:54:40